Vreemdelingen- en familierecht, onderwerp van XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten

25/Feb/2018 Actualiteit, home | 0 comments

Dankzij de globalisatie zijn er steeds meer internationale huwelijken. Mensen leren hun partners kennen door verblijf in het buitenland, studieperiodes in andere steden en soms ook via Internet. Maar wat als deze nieuwe partner geen verblijfsvergunning krijgt in het land? Of als de relatie na verloop van tijd stukloopt? Moet de buitenlandse partner dan meteen het land verlaten? Hoe wordt de gezinshereniging in Spanje geregeld? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens het XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten, dat op 23 en 24 februari in Madrid werd gevierd. Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter waren hierbij aanwezig. Ook andere onderwerpen, zoals huwelijkspacten en de verdeling van de gezinswoningen, passeerden de revue. Tot slot werd de laatste jurisprudentie uitgelegd door rechters van de Spaanse Hoge Raad, die betrekking heeft op het gezamenlijk gezag en of bepaalde goederen privé zijn of behoren tot de huwelijkse gemeenschap van goederen. Natuurlijk was het ook een goed moment om collega’s te spreken en de laatste ontwikkelingen op gebied van het familierecht door te nemen. Dankzij het lidmaatschap van AEAFA zijn de advocaten van Tulp Abogados altijd op de hoogte van de recente veranderingen zowel op wetgevend gebied als in de...

Lees meer...

De onwetendheid over de plichten met betrekking tot de kinderen veroorzaakt een toename van zaken van internationale kinderontvoering

25/Nov/2017 Actualiteit | 0 comments

De verzoeken tot terugkeer in gevallen van internationale kinderontvoering door ouders zijn vanaf 2008 met drie procent gestegen. Ook heeft zich een toename voorgedaan van gevallen waarin de moeder de ontvoerder is (73% vergeleken met 69% van 2008). In deze gevallen is de moeder bijna altijd degene die de dagelijkse zorg over de kinderen heeft. Deze gegevens blijken uit de laatste studies van de Conferentie van Den Haag, en vormen de reden van het bestaan van de verschillende beroepsverenigingen tegen kinderontvoering. Vandaar dat we de oprichting van ICALI, op initiatief van onze Italiaanse collega’s, hartelijk verwelkomen. Deze vereniging werd op 23 november 2017 officieel voorgesteld, in de prachtige Biblioteca di Villa Lubin, in Roma. Onze advocaten, Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter, leden van de Spaanse zusterorganisaite ASIME, waren aanwezig. Ook waren vertegenwoordigers van DIAL en CALA aanwezig (respectievelijk de Nederlandse en de Engelse organisatie). De uitdagingen voor de toekomst zijn de verbetering van mediation en het opstellen van protocollen tot een veilige terugkeer naar de gebruikelijke woonplaats van de kinderen. Ook stellen alle verenigingen zich tot doel de ouders te informeren over hun rechten en plichten in internationaal perspectief. Alleen als de ouders de wetgeving over de bescherming van de kinderen kennen, kunnen ze zelf de verantwoordelijkheid nemen de conflicten over de kinderen zelf op te lossen en dit niet over te laten aan rechters en advocaten. Uiteindelijk weten de ouders zelf wat het beste is voor hun kinderen. Neem vrijbijvend contact met ons op indien u meer informatie wilt over de verplichtingen met betrekking tot de kinderen of als u denkt dat uw geval een zaak van internationale kinderontvoering kan...

Lees meer...

De strijd tegen internationale kinderontvoering

01/Feb/2017 Actualiteit, home | 0 comments

Internationale kinderontvoering is een groeiend fenomeen. Dagelijks trekken ouders met hun kinderen de grenzen over zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te hebben gesteld en onttrekken de kinderen aan het ouderlijk gezag van de ander. Soms weet de andere ouder waar de kinderen naar toe zijn gegaan, bijvoorbeeld naar het huis van de grootouders in het land van herkomst van de andere ouder, maar in veel andere gevallen is het land of de concrete verblijfplaats onbekend. De gevolgen voor de kinderen zijn dramatisch, zoals blijkt uit de film “Victims of another war”. Het kan met recht een van de grootste nadelen genoemd worden van de globalisatie. Om dit tegen te gaan is in 2013 een internationale organisatie opgericht van advocaten, LEPCA, dat staat voor Lawyers in Europe for Parental Child Abduction. Tulp Abogados was betrokken bij de oprichting van deze organisatie. Het tweede LEPCA Congres werd afgelopen 26 en 27 januari in Berlijn gevierd werd. Dit was een goede gelegenheid om met advocaten van andere Europese landen de nieuwe ontwikkelingen te bespreken en oplossingen te zoeken voor de bestaande gevallen van kinderontvoering. De nadruk lag op het zoeken naar methodes om kinderontvoering te voorkomen, zoals crossborder mediation. Ook was aandacht voor de stem van het kind, hoe en wanneer de kinderen moeten worden gehoord en of de wil van het kind ingewilligd moet worden. Tevens werden tijdens de LEPCA bijeenkomst de nationale verenigingen voorgesteld: in Spanje ASIME, in Nederland DIAL en in Engeland CALA. In Italië is het advocatenkantoor PMT Studio Legale  hard bezig met het opzetten van een vereniging. De samenwerking op nationaal en internationaal verband is van wezenlijk belang voor de goede oplossing van kinderontvoeringszaken. Nog beter is natuurlijk de kinderontvoering te voorkomen. Vraag aan een gespecialiseerde advocaat wat te doen indien u met de kinderen wilt emigreren en wat te doen indien uw (ex) partner de kinderen zonder uw toestemming heeft meegenomen naar een ander land. Laat de kinderen geen slachtoffer worden van de mogelijkheden die de open grenzen...

Lees meer...

Het vrije verkeer van documenten, volstaat de Apostille van Den Haag?

26/Oct/2016 Actualiteit | 0 comments

De IV LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades, had als onderwerp de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen en andere documenten in Spanje. De lezing vond plaats op ons kantoor op 25 oktober 2016. De officiële documenten zijn in het dagelijkse leven erg belangrijk. We gebruiken ze niet dagelijks, maar als ze vereist zijn, kunnen we niet zonder. Het gaat om geboorte- en huwelijksaktes, vonnissen met betrekking tot echtscheidingen en uitvoering ouderlijk gezag, maar ook notariële documenten, zoals een machtiging of testament. Daarnaast zijn natuurlijk andere papieren, zoals een diploma of bepaald certificaat, van wezenlijk belang. Bij emigratie naar een ander land, doet de vraag zich voor of deze documenten in het buitenland dezelfde geldigheid hebben als in bijvoorbeeld Nederland, of in een ander land waar ze zijn opgemaakt. En indien deze erkenning niet automatisch is, welke stappen dan moeten worden ondernomen om de geldigheid te verkrijgen. Is de Apostille van Den Haag hiervoor voldoende? Deze en andere vragen werden beantwoord voor het personeel van de Consulaten in Madrid door verschillende specialisten. Naast natuurlijk de advocates van Tulp Abogados Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter, konden we weer rekenen op de bijzondere bijdrage van Alfonso Calvo Caravaca, hoogleraar Internationaal Privaatrecht, en Juliana Rodríguez Rodrigo, Docent Internationaal Privaatrecht , beiden aan de Universiteit Carlos III in Madrid. Net als vorige jaren was de opkomst zeer bevredigend. We hopen dat Tulp Abogados hiermee heeft bijgedragen aan de betere dienstverlening van de consulaten aan burgers van hun eigen land die in Spanje woonachtig zijn. Mocht u zelf vragen hebben over de geldigheid van Nederlandse documenten in Spanje, of van Spaanse documenten in Nederland, kunt u altijd direct contact opnemen met Tulp Abogados....

Lees meer...

ASIME, Advocaten en mediators tegen internationale kinderontvoering

13/Mar/2016 Actualiteit | 0 comments

Tulp Abogados, gespecialiseerd in internationaal familierecht, is regelmatig betrokken bij zaken omtrent internationale kinderontvoering. We spreken van internationale kinderontvoering als een van de ouders of verzorgers van het kind, of de kinderen, deze meeneemt naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder. Deze zaken komen door de toename van gemengde huwelijken (met echtgenoten van verschillende nationaliteiten) en door de groeiende emigratie steeds vaker voor. In de meeste gevallen is het de moeder, die tijdens of na de huwelijkscrisis besluit terug te keren naar het land van herkomst, met de kinderen. Als ze dit doet zonder toestemming van de vader, of van een rechter, is er sprake van kinderontvoering. De gevolgen ervan kunnen erg vèrgaand zijn, en in alle gevallen is het slecht voor de kinderen. Deze raken verwikkeld in een juridische strijd die lang kan duren en waarvan de uitkomst nooit zeker is. Om internationale kinderontvoering te voorkomen, heeft Adriana de Ruiter, van Tulp Abogados, samen met andere gespecialiseerde advocaten, de vereniging ASIME opgericht. Dit staat voor Asociación de profesionales contra la Sustracción Internacional de Menores. In december 2015 werd ASIME tijdens een lezing over Internationale Kinderontvoering gepresenteerd in Madrid. De sprekers waren Carmen García Revuelta, de Centrale Autoriteit van Spanje, Francisco Javier Forcada Miranda, de Spaanse liaisonrechter, en tot slot Marta Pertegaz, First Secretary at the Hague Conference.   In februari 2016 werd de vereniging in Barcelona voorgesteld. De lezing werd gehouden door Dolors Viñas Mestre,  rechter van de Audiencia Provincial van Barcelona (dit is de rechtbank voor beroep) en Merce Caso,  de decaan van de rechtbanken van Barcelona en rechter in familiezaken. Gedurende 2016 zullen in verschillende Spaanse steden lezingen worden georganiseerd, waar ASIME wordt voorgesteld. In mei zijn we in Sevilla. De doeleinden van ASIME zijn het voorkomen van kinderontvoering, door een stricte toepassing van de wettelijke bepalingen, maar tevens door informatie aan algemeen publiek en opleiden van gespecialiseerde advocaten en...

Lees meer...

Huiselijk geweld in internationaal kader

06/Dic/2015 Actualiteit | 0 comments

Huiselijk geweld in internationaal kader was het onderwerp voor de III LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades. De lezing vond plaats op ons kantoor op 27 oktober 2015. De reden waarom we dit onderwerp gekozen hebben was dat uit onze praktijk blijkt dat het geweld van de man over de vrouw ook in internationale context gewoon voorkomt. Het huiselijk geweld blijft niet beperkt tot bepaalde klassen, nationaliteiten of culturen, maar vinden we terug in alle lagen van de bevolking, en dus ook tussen buitenlanders of gemende huwelijken. Tulp Abogados vindt het belangrijk dat zowel slachtoffers, beschuldigden en daders hun rechten kennen. En daarom moet het personeel van Consulaten en Ambassades op de hoogte zijn van de juridische aspecten van dit drama. De Lezing werd voorgezeten door de psychologe Maribel Álvarez González. De rechter Francisco Javier Pérez Olleros Sánchez-Bordona, die tot voor kort rechter van de Rechtbank over Geweld over de Vrouw nummer 8 van Madrid was, heeft aandacht besteed aan de Europees Beschermingsbevel en de procedure in Spanje. Ignacio Sanz Cabrejas, strafrechtadvocaat en gebruikelijke medewerker van Tulp Abogados, heeft de verdediging van de beschuldigde uiteengezet. Silvia Recuenco Pérez en Adriana de Ruiter, advocaten van Tulp Abogados, wijdden hun lezingen, respectievelijk, aan het verschil tussen huiselijk geweld en geweld over de vrouw en aan de civiele gevolgen van huiselijk geweld. We hopen hiermee een steentje bij te dragen aan het uitroeien van dit kwaad. De eerste stap hiervoor is informatie over de rechten van de slachtoffers. Het telefoonnummer voor vrouwen die slachtoffer zijn is...

Lees meer...

Erfrecht, echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje

12/Jul/2015 Actualiteit | 0 comments

Een nieuwe wet is 3 juli jongstleden gepubliceerd in het Spaanse staatsblad, en wel de Wet van Vrijwillige Jurisdictie (Ley de Jurisdicción Voluntaria). Deze wet heeft veel belangrijke gevolgen voor alle burgers in Spanje, en wijzigt veel zaken op gebied van ondere andere het erfrecht en familierecht, zoals  echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlanders die in Spanje wonen. In deze blog zullen stapsgewijs alle veranderen aan het licht komen, maar eerst een korte uitleg. Wat betekent Vrijwillige Jurisdictie? De vrijwillige jurisdictie onderscheidt zich van de verplichte rechtsverordering in die zin dat het zaken betreft waarbij de burgers géén conflict onderling hebben, maar het onderwerpen betreft die niet aan de wil van de partijen kan worden overgelaten. We moeten hierbij denken aan adoptie, aan erkenning van een kind, maar ook aan controle over de bescherming van ouderen of een erfenis zonder testament. Ook indien de erfgenamen géén ruzie onderling hebben over de verdeling, moet een rechter bepalen wie de erfgenamen zijn. De procedures van vrijwillige jurisdictie worden dus toegepast op zaken die wèl door een rechter of andere autoriteit bepaald moeten worden, maar partijen onderling géén conflict hebben. Veranderingen in familie- en personenrecht in Spanje Deze nieuwe wet brengt belangrijke wijzigingen aan in de procedures over het personen- en familierecht. Wat personen betreft gaat om de volgende procedures: erkenning van kinderen, benoemen van een juridische beschermer, rekening geven van de juridische beschermer, adoptie, voogdij en onderbewindstelling van ouderen, controle van de mantelzorg, emantipatie van minderjarigen, bescherming van het vermogen van personen met een handicap, de verklaring van overlijden, net als het schenken van organen van levende donors. Wat betreft het familierecht gaat het om nieuwe regels omtrent toestemming tot huwelijk in bepaalde gevallen en zaken met betrekking tot ouderlijk gezag. Ook het erfrecht ondergaat wijzigingen waaronder opvallend een uitbreiding van de gronden waarop iemand onterfd kan worden. Twee voorbeelden om aan te geven hoe belangrijk de aanpassingen van deze wet zijn. Met deze wet kunnen echtscheidingen in Spanje, indien voldaan aan bepaalde omstandigheden, door een notaris worden uitgesproken. Daarnaast wordt de procedure van terugkeer in geval van Internationale Kinderontvoering in Spanje verscherpt. Er zijn nog veel meer wijzigingen, die, zoals gezegd, een grotere impact zullen hebben op het leven van de mensen dan wel verondersteld wordt. Bij deze het startschot tot een serie over deze nieuwe wet en de gevolgen voor Nederlanders die in Spanje wonen, die u ons blog kunt volgen. Heeft u vragen of wilt u weten wat voor u de gevolgen zijn, neem dan vrijblijvend contact op met Tulp...

Lees meer...

Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje, in belang van het kind

14/Jun/2015 Actualiteit | 0 comments

Op vrijdag 12 juni was Tulp Abogados aanwezig op het Congres “Trabajando en pro de la Infancia y la Adolescencia” (Werken voor het belang van het kind) dat georganiseerd was door de Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (Confederatie voor het belang van het kind). Rechters en advocaten, sociaal werkers, psychologen en zelfs kinderartsen waren aanwezig. Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje en de aanwezigheid van het kind in de rechtszaak en beschermende maatregelen passeerden, onder andere, de revue. Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje betekent niet dat een exact gelijke tijdverdeling moet worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld de ene week bij de een en de andere bij de andere ouder slapen en verblijven. Zoals de Forensische Psycholoog Vicente Ibáñez Valverde herinnerde, gaat niet om de letterlijke tijdverdeling, maar om de betrokkenheid van beide ouders bij de opvoeding van de kinderen. Het gaat niet om de naam, maar om de inhoud van de regeling. Ook werd nogmaals gewezen op het feit dat bij gedeeld ouderlijk gezag ook alimentatie betaald kan worden. Menigeen is in de veronderstelling dat dit niet het geval is, en daarom ook de reden voor een aantal ouders om dit te vragen. Echter als de economische situatie van de een veel beter is dan die van de ander, zal de eerste financieel meer moeten bijdagen aan de zorg over de kinderen. Een alimentatie kan dus op zijn plaats zijn. Het kind in de rechtszaak Kinderen vertonen vaak fysieke klachten die in direct verband staan met de conflictieve thuissituatie. Vandaar dat kinderartsen, psychologen, sociaal werkers en rechter huiverig zijn over het betrekken dan de kinderen bij de oplossing van het conflict. Maar niet vergeten moet worden dat kinderen ook recht hebben gehoord te worden indien de beslissingen gevolgen voor ze kunnen hebben. Een goede begeleiding en duidelijke informatie kan veel onzekerheid bij de kinderen voorkomen. De kinderen moeten begrijpen wát ze van een rechter kunnen verwachten. Horen betekent immers niet dat alle wensen worden ingewilligd. De kinderen moetern dus weten dat de beslissingen genomen worden door de rechter, niet door de kinderen zelf. Belang van het kind De woorden ter afsluiting van het congres benadrukten nogmaals dat bij alle maatregelen die over kinderen genomen worden, het belang van het kind altijd voorop staat. Het is aan alle betrokken partijen om dit nooit te...

Lees meer...

Lezing over huiselijk geweld en geweld in de klas op de lagere school PRIMAFAD in Almoguera

24/May/2015 Actualiteit | 0 comments

Op de lagere school  Colegio C.R.A PRIMAFAD in Almoguera (Guadalajara) werd afgelopen 18 mei een dag besteed aan het voorkomen van huiselijk geweld en geweld in de klas. Een van onze advocaten, Silvia Recuenco, werd uitgenodigd door de school om de juridische aspecten uit te leggen. In de ochtend deden de leerlingen van klas vijf en zes verschillende activiteiten over de problematiek van geweld op school en binnen het gezin. De nadruk werd gelegd op de gelijkheid van de mensen, zowel op grond van gender als om andere redenen. In de middag was het de beurt aan de ouders, binnen het kader van de ouderschool die elke maandagmiddag door het centrum wordt georganiseerd. De meeste docenten van het centrum waren ook aanwezig Silvia Recuenco legde bij de volwassen de nadruk op het verschil tussen gendergeweld en een conflictieve scheidingsprocedure. Ook werd aandacht besteed aan de wet op grond waarvan de leerkrachten autoriteit hebben, en die veelal wordt toegepast om problemen tussen ouders en leerlingen met de leerkrachten op te lossen. Bij deze feliciteren we het centrum voor het initiatief, en spreken we onze dank uit voor de uitnodiging. We hopen dat we snel weer terug kunnen komen met andere...

Lees meer...

College Internationale Kinderontvoering in de Universiteit van Rome III

24/May/2015 Actualiteit | 0 comments

De advocaat Adriana de Ruiter, van Tulp Abogados, heeft afgelopen 8 mei college gegeven op de Universiteit Rome III, over de verdedigingsgronden inzake Internationale Kinderontvoering. Het college bestond uit drie delen. Het eerste uur werd besteed aan een theoretisch gedeelte, waarin de verdedigingsgronden uit het Haagse Verdrag 1980 over Internationale Kinderontvoering aan de orde kwamen. In het tweede gedeelte besteedden we tijd aan de praktische voorbeelden. Hiervoor werden de casussen uit onze dagelijkse praktijk gebruikt. Het college eindigde met een role play, waarin een student de rol van de rechter op zich nam en twee andere studenten de toga’s aantrokken van de advocaten die de belangen van de betrokken partijen verdedigden. Het college vond plaats in het kader van een speciale cursus “Mediazione Internazionale, Pratiche Collaborative e Rimedi Tradizionali nelle materie connesse alla Sottrazione Internazionale di Minori: Cornice Legale e casistica pratica nella UE e con i Paesi non contraenti la Convenzione dell’Aia”, georganiseerd door Professor Raffaele Torino, van het Dipartimento di Scienze Politiche, van de Universiteit van Rome, in samenwerking met de Italiaanse advocaat Marco Calabrese en de advocaat Carolina Marin Pedreño, partner van het Engelse kantoor Dawson Cornwell. Bij deze willen wij de organisatie bedanken voor de uitnodiging. Het is voor Tulp Abogados van belang dat de studenten de praktijk leren kennen, en daar werken we ook graag aan mee. Voor meer informatio over internationale kinderontvoering, kijk op ons...

Lees meer...