>

ADRIANA DE RUITERMeester in de Rechten bij de Rijksuniversiteit van Groningen, Nederland, en bij de Universiteit Carlos III, van Madrid, en een master vreemdelingenrecht bij ICADE (Madrid) en specialisatie internationaal recht bij de Universidad Nacional Autónoma de México.

In 2002 heeft ze zich als advocaat bij het College van Madrid gevestigd. Tevens is ze werkzaam geweest als universitair docent bij de Afdeling bestuursrecht van de Universiteit Carlos III de Madrid.
Adriana de Ruiter is gespecialiseerd in het oplossen van de economische en familierechtelijke conflicten in de internationale context. Tevens is ze verantwoordelijk voor de afdeling Internationale Kinderontvoering, zowel als deze zich vanuit als naar Spanje voordoet.
linkedin-profile