Meester in de Rechten bij de Rijksuniversiteit van Groningen, Nederland, specialiteit Nederlands en Internationaal recht, en bij de Universiteit Carlos III, van Madrid, een master vreemdelingenrecht bij ICADE (Madrid) en specialisatie internationaal recht bij de Universidad Nacional Autónoma de México.

Adriana de Ruiter heeft zich in 2002 als advocaat bij het College van Madrid gevestigd. Tevens is ze werkzaam geweest als universitair docent bij de Afdeling bestuursrecht van de Universiteit Carlos III de Madrid. Tegenwoordig geeft ze gast-colleges op uitnodiging van de Afdeling Internationaal Privaatrecht van de Universidad Autónoma de Madrid. Ze is lid van het bestuur van ASIME (www.asime.org).

 

Adriana de Ruiter is haar loopbaan als advocaat begonnen in het vreemdelingenrecht. Vandaaruit heeft ze zich gespecialiseerd in het oplossen van familierechtelijke en de economische conflicten in een internationale context. Tevens is ze verantwoordelijk voor de afdeling Internationale Kinderontvoering, zowel als deze zich vanuit als naar Spanje voordoet.
linkedin-profile