Tulp abogados aanwezig bij lezing in Londen over Internationale Kinderontvoering in Latijns-Amerika

23/mar/2018 Blog, home | 0 comments

De toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980 in Latijns-Amerika was het onderwerp van de lezing die 21 maart gehouden is in de Spaanse Ambassade in Londen, georganiseerd door Reunite. Adriana de Ruiter was aanwezig, net als rechters en advocaten uit andere landen en leden van de Centrale autoriteit uit Verenigd Koninkrijk. De spreker, Ignacio Goicoechea, lid van het Permanente Bureau van de Haagse Conferentie, en vertegenwoordiger...

Lees meer...

Donorwet in Spanje

25/feb/2018 Blog, home | 0 comments

Na jarenlange discussie is in Nederland eindelijk de donorwet aangenomen. Een nieuwtje voor Nederland, in Spanje al heel gewoon. De huidige donorwet in Spanje stamt uit 1979. Het systeem van de Spaanse wet is eenvoudig: iedereen is donor, tenzij de overleden persoon nadrukkelijk heeft aangegeven géén donor te willen zijn. In de praktijk zullen echter de artsen altijd de familie om toestemming vragen, of checken in het donorregister. Hier kunnen...

Lees meer...

Vreemdelingen- en familierecht, onderwerp van XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten

25/feb/2018 Actualiteit, home | 0 comments

Dankzij de globalisatie zijn er steeds meer internationale huwelijken. Mensen leren hun partners kennen door verblijf in het buitenland, studieperiodes in andere steden en soms ook via Internet. Maar wat als deze nieuwe partner geen verblijfsvergunning krijgt in het land? Of als de relatie na verloop van tijd stukloopt? Moet de buitenlandse partner dan meteen het land verlaten? Hoe wordt de gezinshereniging in Spanje geregeld? Deze vragen...

Lees meer...

De onwetendheid over de plichten met betrekking tot de kinderen veroorzaakt een toename van zaken van internationale kinderontvoering

25/nov/2017 Actualiteit | 0 comments

De verzoeken tot terugkeer in gevallen van internationale kinderontvoering door ouders zijn vanaf 2008 met drie procent gestegen. Ook heeft zich een toename voorgedaan van gevallen waarin de moeder de ontvoerder is (73% vergeleken met 69% van 2008). In deze gevallen is de moeder bijna altijd degene die de dagelijkse zorg over de kinderen heeft. Deze gegevens blijken uit de laatste studies van de Conferentie van Den Haag, en vormen de reden van...

Lees meer...

De strijd tegen internationale kinderontvoering

01/feb/2017 Actualiteit, home | 0 comments

Internationale kinderontvoering is een groeiend fenomeen. Dagelijks trekken ouders met hun kinderen de grenzen over zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te hebben gesteld en onttrekken de kinderen aan het ouderlijk gezag van de ander. Soms weet de andere ouder waar de kinderen naar toe zijn gegaan, bijvoorbeeld naar het huis van de grootouders in het land van herkomst van de andere ouder, maar in veel andere gevallen is het land of de...

Lees meer...

Het vrije verkeer van documenten, volstaat de Apostille van Den Haag?

26/oct/2016 Actualiteit | 0 comments

De IV LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades, had als onderwerp de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen en andere documenten in Spanje. De lezing vond plaats op ons kantoor op 25 oktober 2016. De officiële documenten zijn in het dagelijkse leven erg belangrijk. We gebruiken ze niet dagelijks, maar als ze vereist zijn, kunnen we niet zonder. Het gaat om...

Lees meer...

NAAR WELKE SCHOOL GAAT MIJN KIND? De schoolkeuze in Spanje

16/abr/2016 Blog | 0 comments

Ouders staan voor moeilijke keuze een school voor hun kinderen te bepalen. En de schoolkeuze in Spanje is daar geen uitzondering op. Er zijn in Spanje verschillende soorten scholen. Openbare scholen, privé scholen, ‘colegios concertados’, religieuze scholen, twee- of zelfs drietalige scholen… Aanbod genoeg, en daarmee ook de kiem van talloze conflicten tussen ouders. En als de ouders gescheiden zijn, kan de schoolkeuze helemaal grote...

Lees meer...

ASIME, Advocaten en mediators tegen internationale kinderontvoering

13/mar/2016 Actualiteit | 0 comments

Tulp Abogados, gespecialiseerd in internationaal familierecht, is regelmatig betrokken bij zaken omtrent internationale kinderontvoering. We spreken van internationale kinderontvoering als een van de ouders of verzorgers van het kind, of de kinderen, deze meeneemt naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder. Deze zaken komen door de toename van gemengde huwelijken (met echtgenoten van verschillende nationaliteiten) en door de...

Lees meer...

Huiselijk geweld in internationaal kader

06/dic/2015 Actualiteit | 0 comments

Huiselijk geweld in internationaal kader was het onderwerp voor de III LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades. De lezing vond plaats op ons kantoor op 27 oktober 2015. De reden waarom we dit onderwerp gekozen hebben was dat uit onze praktijk blijkt dat het geweld van de man over de vrouw ook in internationale context gewoon voorkomt. Het huiselijk geweld blijft niet...

Lees meer...

Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

23/ago/2015 Blog | 0 comments

  In de actualiteitenrubriek heeft u kunnen lezen over de nieuwe Wet Vrijwillige Jurisdictie. Deze wet heeft tevens gevolgen voor de procedure omtrent internationale kinderontvoering. Internationale kinderontvoering in Spanje Internationale Kinderontvoering doet zich voor indien kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of vastgehouden in een land dat niet hun gewone verblijfplaats is. Dit wordt ongeoorloofd beschouwd indien het geschiedt...

Lees meer...