Tulp abogados aanwezig bij lezing in Londen over Internationale Kinderontvoering in Latijns-Amerika

23/Mar/2018 Blog, home | 0 comments

De toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980 in Latijns-Amerika was het onderwerp van de lezing die 21 maart gehouden is in de Spaanse Ambassade in Londen, georganiseerd door Reunite. Adriana de Ruiter was aanwezig, net als rechters en advocaten uit andere landen en leden van de Centrale autoriteit uit Verenigd Koninkrijk. De spreker, Ignacio Goicoechea, lid van het Permanente Bureau van de Haagse Conferentie, en vertegenwoordiger van het Regionale Kantoor voor Latijns-Amerika en het Caribe, gaf uitgebreid uitleg over de huidige stand van zaken in deze regio. De concentratie, en daarmee de specialisatie, van de rechtspraak die de kinderontvoeringszaken behandelt, is een van de positieve ontwikkelingen, zoals Ignacio Goicoechea benadrukte. Dankzij deze specialisatie, is de toepassing van het verdrag verbeterd. Een noemenswaardig voorbeeld is Brasilië, waar het aantal bevoegde rechters enorm is afgenomen. De nakoming in de gestelde termijn van zes weken blijft nog een zwak punt. Met het bijkomende nadeel dat na een langdurige procedure de terugkeer van het kind in strijd kan zijn met diens belang. Immers, na jaren in een land gewoond te hebben, zjin de banden met het voorgaande land vaak verwaterd. Ook de mediation als methode om het conflict op te lossen staat nog in de kinderschoenen. De wetgeving van veel landen heeft wel de mediation opgenomen, maar in de praktijk werkt het nog niet naar volledige tevredenheid. Dit neemt echter niet weg dat het partijen altijd vrij staat mediation te gebruiken om hun geschillen op te lossen. Dit is beter voor de partijen, maar zeker beter voor de betrokken...

Lees meer...

Donorwet in Spanje

25/Feb/2018 Blog, home | 0 comments

Na jarenlange discussie is in Nederland eindelijk de donorwet aangenomen. Een nieuwtje voor Nederland, in Spanje al heel gewoon. De huidige donorwet in Spanje stamt uit 1979. Het systeem van de Spaanse wet is eenvoudig: iedereen is donor, tenzij de overleden persoon nadrukkelijk heeft aangegeven géén donor te willen zijn. In de praktijk zullen echter de artsen altijd de familie om toestemming vragen, of checken in het donorregister. Hier kunnen mensen aangeven dat ze absoluut géén donor willen zijn, of juist wel. Buitenlanders in Spanje Ook de in Spanje aanwezige buitenlanders kunnen donor zijn in geval van onverwacht overlijden. Eventueel met tussenkomst van de Ambassade worden de familieleden opgespoord om de toestemming te verkrkigen. Echter, de buitenlanders die slechts tijdelijk in Spanje zijn, kunnen géén ontvangers van de organen worden. Alleen mensen die legaal in Spanje wonen, of het nu Spanjaarden of buitenlanders zijn, staan op de wachtlijst voor donatie. Dit om te voorkomen dat er een “transplantatie toerisme” ontstaat. De orgaandonatie is namelijk gratis. En anoniem. Wilt u absoluut géén donor worden na overlijden, laat dit dan nadrukkelijk weten. Vraag informatie bij uw medisch wijkcentrum. Voor meer informatie in Spanje: Comisión Nacional de Transplantes Voor meer informatie in Nederland: Rijksoverheid...

Lees meer...

Vreemdelingen- en familierecht, onderwerp van XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten

25/Feb/2018 Actualiteit, home | 0 comments

Dankzij de globalisatie zijn er steeds meer internationale huwelijken. Mensen leren hun partners kennen door verblijf in het buitenland, studieperiodes in andere steden en soms ook via Internet. Maar wat als deze nieuwe partner geen verblijfsvergunning krijgt in het land? Of als de relatie na verloop van tijd stukloopt? Moet de buitenlandse partner dan meteen het land verlaten? Hoe wordt de gezinshereniging in Spanje geregeld? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens het XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten, dat op 23 en 24 februari in Madrid werd gevierd. Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter waren hierbij aanwezig. Ook andere onderwerpen, zoals huwelijkspacten en de verdeling van de gezinswoningen, passeerden de revue. Tot slot werd de laatste jurisprudentie uitgelegd door rechters van de Spaanse Hoge Raad, die betrekking heeft op het gezamenlijk gezag en of bepaalde goederen privé zijn of behoren tot de huwelijkse gemeenschap van goederen. Natuurlijk was het ook een goed moment om collega’s te spreken en de laatste ontwikkelingen op gebied van het familierecht door te nemen. Dankzij het lidmaatschap van AEAFA zijn de advocaten van Tulp Abogados altijd op de hoogte van de recente veranderingen zowel op wetgevend gebied als in de...

Lees meer...

De onwetendheid over de plichten met betrekking tot de kinderen veroorzaakt een toename van zaken van internationale kinderontvoering

25/Nov/2017 Actualiteit | 0 comments

De verzoeken tot terugkeer in gevallen van internationale kinderontvoering door ouders zijn vanaf 2008 met drie procent gestegen. Ook heeft zich een toename voorgedaan van gevallen waarin de moeder de ontvoerder is (73% vergeleken met 69% van 2008). In deze gevallen is de moeder bijna altijd degene die de dagelijkse zorg over de kinderen heeft. Deze gegevens blijken uit de laatste studies van de Conferentie van Den Haag, en vormen de reden van het bestaan van de verschillende beroepsverenigingen tegen kinderontvoering. Vandaar dat we de oprichting van ICALI, op initiatief van onze Italiaanse collega’s, hartelijk verwelkomen. Deze vereniging werd op 23 november 2017 officieel voorgesteld, in de prachtige Biblioteca di Villa Lubin, in Roma. Onze advocaten, Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter, leden van de Spaanse zusterorganisaite ASIME, waren aanwezig. Ook waren vertegenwoordigers van DIAL en CALA aanwezig (respectievelijk de Nederlandse en de Engelse organisatie). De uitdagingen voor de toekomst zijn de verbetering van mediation en het opstellen van protocollen tot een veilige terugkeer naar de gebruikelijke woonplaats van de kinderen. Ook stellen alle verenigingen zich tot doel de ouders te informeren over hun rechten en plichten in internationaal perspectief. Alleen als de ouders de wetgeving over de bescherming van de kinderen kennen, kunnen ze zelf de verantwoordelijkheid nemen de conflicten over de kinderen zelf op te lossen en dit niet over te laten aan rechters en advocaten. Uiteindelijk weten de ouders zelf wat het beste is voor hun kinderen. Neem vrijbijvend contact met ons op indien u meer informatie wilt over de verplichtingen met betrekking tot de kinderen of als u denkt dat uw geval een zaak van internationale kinderontvoering kan...

Lees meer...

De strijd tegen internationale kinderontvoering

01/Feb/2017 Actualiteit, home | 0 comments

Internationale kinderontvoering is een groeiend fenomeen. Dagelijks trekken ouders met hun kinderen de grenzen over zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te hebben gesteld en onttrekken de kinderen aan het ouderlijk gezag van de ander. Soms weet de andere ouder waar de kinderen naar toe zijn gegaan, bijvoorbeeld naar het huis van de grootouders in het land van herkomst van de andere ouder, maar in veel andere gevallen is het land of de concrete verblijfplaats onbekend. De gevolgen voor de kinderen zijn dramatisch, zoals blijkt uit de film “Victims of another war”. Het kan met recht een van de grootste nadelen genoemd worden van de globalisatie. Om dit tegen te gaan is in 2013 een internationale organisatie opgericht van advocaten, LEPCA, dat staat voor Lawyers in Europe for Parental Child Abduction. Tulp Abogados was betrokken bij de oprichting van deze organisatie. Het tweede LEPCA Congres werd afgelopen 26 en 27 januari in Berlijn gevierd werd. Dit was een goede gelegenheid om met advocaten van andere Europese landen de nieuwe ontwikkelingen te bespreken en oplossingen te zoeken voor de bestaande gevallen van kinderontvoering. De nadruk lag op het zoeken naar methodes om kinderontvoering te voorkomen, zoals crossborder mediation. Ook was aandacht voor de stem van het kind, hoe en wanneer de kinderen moeten worden gehoord en of de wil van het kind ingewilligd moet worden. Tevens werden tijdens de LEPCA bijeenkomst de nationale verenigingen voorgesteld: in Spanje ASIME, in Nederland DIAL en in Engeland CALA. In Italië is het advocatenkantoor PMT Studio Legale  hard bezig met het opzetten van een vereniging. De samenwerking op nationaal en internationaal verband is van wezenlijk belang voor de goede oplossing van kinderontvoeringszaken. Nog beter is natuurlijk de kinderontvoering te voorkomen. Vraag aan een gespecialiseerde advocaat wat te doen indien u met de kinderen wilt emigreren en wat te doen indien uw (ex) partner de kinderen zonder uw toestemming heeft meegenomen naar een ander land. Laat de kinderen geen slachtoffer worden van de mogelijkheden die de open grenzen...

Lees meer...

Het vrije verkeer van documenten, volstaat de Apostille van Den Haag?

26/Oct/2016 Actualiteit | 0 comments

De IV LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades, had als onderwerp de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen en andere documenten in Spanje. De lezing vond plaats op ons kantoor op 25 oktober 2016. De officiële documenten zijn in het dagelijkse leven erg belangrijk. We gebruiken ze niet dagelijks, maar als ze vereist zijn, kunnen we niet zonder. Het gaat om geboorte- en huwelijksaktes, vonnissen met betrekking tot echtscheidingen en uitvoering ouderlijk gezag, maar ook notariële documenten, zoals een machtiging of testament. Daarnaast zijn natuurlijk andere papieren, zoals een diploma of bepaald certificaat, van wezenlijk belang. Bij emigratie naar een ander land, doet de vraag zich voor of deze documenten in het buitenland dezelfde geldigheid hebben als in bijvoorbeeld Nederland, of in een ander land waar ze zijn opgemaakt. En indien deze erkenning niet automatisch is, welke stappen dan moeten worden ondernomen om de geldigheid te verkrijgen. Is de Apostille van Den Haag hiervoor voldoende? Deze en andere vragen werden beantwoord voor het personeel van de Consulaten in Madrid door verschillende specialisten. Naast natuurlijk de advocates van Tulp Abogados Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter, konden we weer rekenen op de bijzondere bijdrage van Alfonso Calvo Caravaca, hoogleraar Internationaal Privaatrecht, en Juliana Rodríguez Rodrigo, Docent Internationaal Privaatrecht , beiden aan de Universiteit Carlos III in Madrid. Net als vorige jaren was de opkomst zeer bevredigend. We hopen dat Tulp Abogados hiermee heeft bijgedragen aan de betere dienstverlening van de consulaten aan burgers van hun eigen land die in Spanje woonachtig zijn. Mocht u zelf vragen hebben over de geldigheid van Nederlandse documenten in Spanje, of van Spaanse documenten in Nederland, kunt u altijd direct contact opnemen met Tulp Abogados....

Lees meer...

NAAR WELKE SCHOOL GAAT MIJN KIND? De schoolkeuze in Spanje

16/Abr/2016 Blog | 0 comments

Ouders staan voor moeilijke keuze een school voor hun kinderen te bepalen. En de schoolkeuze in Spanje is daar geen uitzondering op. Er zijn in Spanje verschillende soorten scholen. Openbare scholen, privé scholen, ‘colegios concertados’, religieuze scholen, twee- of zelfs drietalige scholen… Aanbod genoeg, en daarmee ook de kiem van talloze conflicten tussen ouders. En als de ouders gescheiden zijn, kan de schoolkeuze helemaal grote problemen opleveren. Wie kiest de school? En wat als een van de ouders het kind van school wil veranderen? ‘Patria Potestad’ De schoolkeuze behoort tot de rechten en plichten van de ouders die onder de ‘patria potestad’ vallen. Dit concept moet niet verward worden met de Nederlandse term ‘ouderlijk gezag’ en ook niet met de Spaanse ‘custodia’. De “patria potestad” gaat over de belangrijke beslissingen over het leven van de kinderen. Dit zijn, kortgezegd, de woonplaats, school, medische behandeling en religieuze opvoeding. Over deze vier aspecten van het leven van het kind moeten de ouders samen beslissen. Ook als ouders gescheiden zijn, hebben beide (hoge uitzondering daargelaten) de ‘patria potesad’ over de kinderen, en daarmee dus het recht én de plicht een school te kiezen voor de kinderen. Schoolkeuze Het voorgaande betekent dat beide ouders het eens zullen moeten zijn over de school van hun kinderen. En ook als in de toekomst een van de ouders van mening is dat het kind beter naar een andere school kan gaan, zal de andere ouder toestemming moeten geven. Vroeger was het niet ongebruikelijk dat een van de ouders het kind van school veranderde zonder hiervan de andere ouder in te lichten. Dit is niet correct. En vandaar ook dat scholen steeds vaker vragen om de handtekening van beide ouders voordat de kinderen worden ingeschreven. Onenigheid tussen ouders Wat als ouders het niet eens zijn? Dat betekent niet dat het kind niet ingeschreven moet worden op een school. Dat zou afhankelijk van de leeftijd van het kind in strijd zijn met de leerplicht, en zelfs een delict van de ouders kunnen zijn. Indien ouders er zelf niet uitkomen, zullen ze naar de rechter moeten stappen. De rechter maakt niet zelf de schoolkeuze, maar geeft een van de twee ouders het recht deze keuze te maken. De rechter zal hierbij rekening houden met het belang van het kind. Het feit dat het kind niet goed is geïntegreerd, kan een goede reden zijn om van school te veranderen. Een verzoek tot wijziging van school van een kind dat lekker in zijn vel zit en waarvan de verandering niet gebaseerd is op het belang van het kind, zal minder snel door de rechter worden ingewilligd. Procedure De procedure tot dit verzoek is de zogenaamde ‘vrijwillige rechtspraak’. Het is een korte procedure...

Lees meer...

ASIME, Advocaten en mediators tegen internationale kinderontvoering

13/Mar/2016 Actualiteit | 0 comments

Tulp Abogados, gespecialiseerd in internationaal familierecht, is regelmatig betrokken bij zaken omtrent internationale kinderontvoering. We spreken van internationale kinderontvoering als een van de ouders of verzorgers van het kind, of de kinderen, deze meeneemt naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder. Deze zaken komen door de toename van gemengde huwelijken (met echtgenoten van verschillende nationaliteiten) en door de groeiende emigratie steeds vaker voor. In de meeste gevallen is het de moeder, die tijdens of na de huwelijkscrisis besluit terug te keren naar het land van herkomst, met de kinderen. Als ze dit doet zonder toestemming van de vader, of van een rechter, is er sprake van kinderontvoering. De gevolgen ervan kunnen erg vèrgaand zijn, en in alle gevallen is het slecht voor de kinderen. Deze raken verwikkeld in een juridische strijd die lang kan duren en waarvan de uitkomst nooit zeker is. Om internationale kinderontvoering te voorkomen, heeft Adriana de Ruiter, van Tulp Abogados, samen met andere gespecialiseerde advocaten, de vereniging ASIME opgericht. Dit staat voor Asociación de profesionales contra la Sustracción Internacional de Menores. In december 2015 werd ASIME tijdens een lezing over Internationale Kinderontvoering gepresenteerd in Madrid. De sprekers waren Carmen García Revuelta, de Centrale Autoriteit van Spanje, Francisco Javier Forcada Miranda, de Spaanse liaisonrechter, en tot slot Marta Pertegaz, First Secretary at the Hague Conference.   In februari 2016 werd de vereniging in Barcelona voorgesteld. De lezing werd gehouden door Dolors Viñas Mestre,  rechter van de Audiencia Provincial van Barcelona (dit is de rechtbank voor beroep) en Merce Caso,  de decaan van de rechtbanken van Barcelona en rechter in familiezaken. Gedurende 2016 zullen in verschillende Spaanse steden lezingen worden georganiseerd, waar ASIME wordt voorgesteld. In mei zijn we in Sevilla. De doeleinden van ASIME zijn het voorkomen van kinderontvoering, door een stricte toepassing van de wettelijke bepalingen, maar tevens door informatie aan algemeen publiek en opleiden van gespecialiseerde advocaten en...

Lees meer...

Huiselijk geweld in internationaal kader

06/Dic/2015 Actualiteit | 0 comments

Huiselijk geweld in internationaal kader was het onderwerp voor de III LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades. De lezing vond plaats op ons kantoor op 27 oktober 2015. De reden waarom we dit onderwerp gekozen hebben was dat uit onze praktijk blijkt dat het geweld van de man over de vrouw ook in internationale context gewoon voorkomt. Het huiselijk geweld blijft niet beperkt tot bepaalde klassen, nationaliteiten of culturen, maar vinden we terug in alle lagen van de bevolking, en dus ook tussen buitenlanders of gemende huwelijken. Tulp Abogados vindt het belangrijk dat zowel slachtoffers, beschuldigden en daders hun rechten kennen. En daarom moet het personeel van Consulaten en Ambassades op de hoogte zijn van de juridische aspecten van dit drama. De Lezing werd voorgezeten door de psychologe Maribel Álvarez González. De rechter Francisco Javier Pérez Olleros Sánchez-Bordona, die tot voor kort rechter van de Rechtbank over Geweld over de Vrouw nummer 8 van Madrid was, heeft aandacht besteed aan de Europees Beschermingsbevel en de procedure in Spanje. Ignacio Sanz Cabrejas, strafrechtadvocaat en gebruikelijke medewerker van Tulp Abogados, heeft de verdediging van de beschuldigde uiteengezet. Silvia Recuenco Pérez en Adriana de Ruiter, advocaten van Tulp Abogados, wijdden hun lezingen, respectievelijk, aan het verschil tussen huiselijk geweld en geweld over de vrouw en aan de civiele gevolgen van huiselijk geweld. We hopen hiermee een steentje bij te dragen aan het uitroeien van dit kwaad. De eerste stap hiervoor is informatie over de rechten van de slachtoffers. Het telefoonnummer voor vrouwen die slachtoffer zijn is...

Lees meer...

Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

23/Ago/2015 Blog | 0 comments

  In de actualiteitenrubriek heeft u kunnen lezen over de nieuwe Wet Vrijwillige Jurisdictie. Deze wet heeft tevens gevolgen voor de procedure omtrent internationale kinderontvoering. Internationale kinderontvoering in Spanje Internationale Kinderontvoering doet zich voor indien kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of vastgehouden in een land dat niet hun gewone verblijfplaats is. Dit wordt ongeoorloofd beschouwd indien het geschiedt in strijd met het gezagsrecht dat door die staat is toegekend. Het Haagse verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen van 1980 en Europese regelgeving bepalen dat in deze gevallen de kinderen zo spoedig mogelijk moeten terugkeren naar het land van hun gewone verblijfplaats. De procedures zijn nationaal geregeld. Procedure tot terugkeer De genoemde wetswijziging heeft in Spanje een aantal veranderingen aangebracht in de procedure tot terugkeer. De belangrijkste nemen we hier onder de loep. De eerste ingrijpende wijziging betreft het feit dat de achtergebleven ouder, en dus de verzoeker tot terugkeer, niet verplicht tijdens de zitting aanwezig hoeft te zijn. Dit lijkt onbelangrijk, maar heeft grote voordelen van de achtergebleven ouder, omdat zo veel reiskosten gespaard blijven. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat de zittingen worden uitgesteld. De verzoeker moest dan of langer blijven, of later weer terugkomen, met alle kosten vandien. Een tweede wijziging heeft betrekking op het beroep tegen de beschikking van de rechter. Na de wetswijziging heeft het beroep tegen de terugkeerbeschikking opschortende werking. Zo wordt voorkomen dat de kinderen eerst worden teruggestuurd naar het land van gebruikelijke verblijfplaats, om naderhand weer teruggevraagd te worden door een hogere instantie. Ook heeft de wetswijzigingen gevolgen voor de uitvoering van de terugkeer. De rechter moet in de beschikking tot terugkeer bepalen hoe en wanneer de terugkeer van de kinderen moet plaatsvinden. Tevens kan de rechter maatregelen nemen ter voorkoming van een nieuwe vlucht van de ontvoerende ouder en kan de hulp van de sociale dienst en de politie ingeroepen worden. Mediation tijdens de procedure Tot slot, en bepaald niet onbelangrijk, bevat de nieuwe wet bepalingen omtrent de mediation. Zowel op initiatief van de partijen als van de rechter zelf, kan tijdens elk moment de procedure uitgesteld worden om via mediation tot een oplossing van het conflict te komen. Mediation mag echter niet tot gevolg hebben dat de totale duur van de procedure de limiet van de zes weken overschrijdt. Neem contact met ons op voor meer informatie over internationale...

Lees meer...