De onwetendheid over de plichten met betrekking tot de kinderen veroorzaakt een toename van zaken van internationale kinderontvoering

25/nov/2017 Actualiteit | 0 comments

De verzoeken tot terugkeer in gevallen van internationale kinderontvoering door ouders zijn vanaf 2008 met drie procent gestegen. Ook heeft zich een toename voorgedaan van gevallen waarin de moeder de ontvoerder is (73% vergeleken met 69% van 2008). In deze gevallen is de moeder bijna altijd degene die de dagelijkse zorg over de kinderen heeft. Deze gegevens blijken uit de laatste studies van de Conferentie van Den Haag, en vormen de reden van...

Lees meer...

De strijd tegen internationale kinderontvoering

01/feb/2017 Actualiteit, home | 0 comments

Internationale kinderontvoering is een groeiend fenomeen. Dagelijks trekken ouders met hun kinderen de grenzen over zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te hebben gesteld en onttrekken de kinderen aan het ouderlijk gezag van de ander. Soms weet de andere ouder waar de kinderen naar toe zijn gegaan, bijvoorbeeld naar het huis van de grootouders in het land van herkomst van de andere ouder, maar in veel andere gevallen is het land of de...

Lees meer...

Het vrije verkeer van documenten, volstaat de Apostille van Den Haag?

26/oct/2016 Actualiteit | 0 comments

De IV LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades, had als onderwerp de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen en andere documenten in Spanje. De lezing vond plaats op ons kantoor op 25 oktober 2016. De officiële documenten zijn in het dagelijkse leven erg belangrijk. We gebruiken ze niet dagelijks, maar als ze vereist zijn, kunnen we niet zonder. Het gaat om...

Lees meer...

NAAR WELKE SCHOOL GAAT MIJN KIND? De schoolkeuze in Spanje

16/abr/2016 Blog | 0 comments

Ouders staan voor moeilijke keuze een school voor hun kinderen te bepalen. En de schoolkeuze in Spanje is daar geen uitzondering op. Er zijn in Spanje verschillende soorten scholen. Openbare scholen, privé scholen, ‘colegios concertados’, religieuze scholen, twee- of zelfs drietalige scholen… Aanbod genoeg, en daarmee ook de kiem van talloze conflicten tussen ouders. En als de ouders gescheiden zijn, kan de schoolkeuze helemaal grote...

Lees meer...

ASIME, Advocaten en mediators tegen internationale kinderontvoering

13/mar/2016 Actualiteit | 0 comments

Tulp Abogados, gespecialiseerd in internationaal familierecht, is regelmatig betrokken bij zaken omtrent internationale kinderontvoering. We spreken van internationale kinderontvoering als een van de ouders of verzorgers van het kind, of de kinderen, deze meeneemt naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder. Deze zaken komen door de toename van gemengde huwelijken (met echtgenoten van verschillende nationaliteiten) en door de...

Lees meer...

Huiselijk geweld in internationaal kader

06/dic/2015 Actualiteit | 0 comments

Huiselijk geweld in internationaal kader was het onderwerp voor de III LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades. De lezing vond plaats op ons kantoor op 27 oktober 2015. De reden waarom we dit onderwerp gekozen hebben was dat uit onze praktijk blijkt dat het geweld van de man over de vrouw ook in internationale context gewoon voorkomt. Het huiselijk geweld blijft niet...

Lees meer...

Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

23/ago/2015 Blog | 0 comments

  In de actualiteitenrubriek heeft u kunnen lezen over de nieuwe Wet Vrijwillige Jurisdictie. Deze wet heeft tevens gevolgen voor de procedure omtrent internationale kinderontvoering. Internationale kinderontvoering in Spanje Internationale Kinderontvoering doet zich voor indien kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of vastgehouden in een land dat niet hun gewone verblijfplaats is. Dit wordt ongeoorloofd beschouwd indien het geschiedt...

Lees meer...

Erfrecht, echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje

12/jul/2015 Actualiteit | 0 comments

Een nieuwe wet is 3 juli jongstleden gepubliceerd in het Spaanse staatsblad, en wel de Wet van Vrijwillige Jurisdictie (Ley de Jurisdicción Voluntaria). Deze wet heeft veel belangrijke gevolgen voor alle burgers in Spanje, en wijzigt veel zaken op gebied van ondere andere het erfrecht en familierecht, zoals  echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlanders die in Spanje wonen. In deze...

Lees meer...

Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje, in belang van het kind

14/jun/2015 Actualiteit | 0 comments

Op vrijdag 12 juni was Tulp Abogados aanwezig op het Congres “Trabajando en pro de la Infancia y la Adolescencia” (Werken voor het belang van het kind) dat georganiseerd was door de Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (Confederatie voor het belang van het kind). Rechters en advocaten, sociaal werkers, psychologen en zelfs kinderartsen waren aanwezig. Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje en de aanwezigheid van het kind in de...

Lees meer...

Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

07/jun/2015 Blog | 0 comments

Zaken doe je internationaal. Dit geldt al jaren lang voor de grote multinationals, maar ook kleinere, nationale bedrijven moeten de internationale markt op om te overleven. En zelfs de kleine ondernemingen of “zzp’ers” zoeken steeds vaker klanten in het buitenland. Dankzij Internet kan een vertaler of een consultant zijn diensten over de hele wereld aanbieden, zonder dat in elke gebied fysieke kantoren moeten worden geopend of...

Lees meer...