Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

23/Ago/2015 Blog | 0 comments

Internationale Kinderontvoering

Internationale Kinderontvoering

 

In de actualiteitenrubriek heeft u kunnen lezen over de nieuwe Wet Vrijwillige Jurisdictie. Deze wet heeft tevens gevolgen voor de procedure omtrent internationale kinderontvoering.

Internationale kinderontvoering in Spanje
Internationale Kinderontvoering doet zich voor indien kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of vastgehouden in een land dat niet hun gewone verblijfplaats is. (Lees meer…)

Erfrecht, echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje

12/Jul/2015 Actualiteit | 0 comments

Een nieuwe wet is 3 juli jongstleden gepubliceerd in het Spaanse staatsblad, en wel de Wet van Vrijwillige Jurisdictie (Ley de Jurisdicción Voluntaria). Deze wet heeft veel belangrijke gevolgen voor alle burgers in Spanje, en wijzigt veel zaken op gebied van ondere andere het erfrecht en familierecht, zoals  echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlanders die in Spanje wonen. In deze blog zullen stapsgewijs alle veranderen aan het licht komen, maar eerst een korte uitleg. (Lees meer…)

Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje, in belang van het kind

14/Jun/2015 Actualiteit | 0 comments

Op vrijdag 12 juni was Tulp Abogados aanwezig op het Congres “Trabajando en pro de la Infancia y la Adolescencia” (Werken voor het belang van het kind) dat georganiseerd was door de Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (Confederatie voor het belang van het kind). Rechters en advocaten, sociaal werkers, psychologen en zelfs kinderartsen waren aanwezig. Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje en de aanwezigheid van het kind in de rechtszaak en beschermende maatregelen passeerden, onder andere, de revue.

Belang van het kind

Belang van het kind

(Lees meer…)

Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

07/Jun/2015 Blog | 0 comments

Zaken doe je internationaal. Dit geldt al jaren lang voor de grote multinationals, maar ook kleinere, nationale bedrijven moeten de internationale markt op om te overleven. En zelfs de kleine ondernemingen of “zzp’ers” zoeken steeds vaker klanten in het buitenland. Dankzij Internet kan een vertaler of een consultant zijn diensten over de hele wereld aanbieden, zonder dat in elke gebied fysieke kantoren moeten worden geopend of vertegenwoordigers aangenomen. Dat maakt internationaal zaken doen een stuk makkelijker.

Ondernemingsrecht in Spanje

Zaken doen in Spanje

(Lees meer…)

College Internationale Kinderontvoering in de Universiteit van Rome III

24/May/2015 Actualiteit | 0 comments

De advocaat Adriana de Ruiter, van Tulp Abogados, heeft afgelopen 8 mei college gegeven op de Universiteit Rome III, over de verdedigingsgronden inzake Internationale Kinderontvoering. Het college bestond uit drie delen. Het eerste uur werd besteed aan een theoretisch gedeelte, waarin de verdedigingsgronden uit het Haagse Verdrag 1980 over Internationale Kinderontvoering aan de orde kwamen.

College Internationale Kinderontvoering in Rome

College Internationale Kinderontvoering in Rome

(Lees meer…)

Spaans recht voor het personeel van de Koninklijke Ambassade van Noorwegen

22/Feb/2015 Actualiteit | 0 comments

Tulp Abogados heeft op uitnodiging van de Koninklijke Ambassade van Noorwegen in Spanje op 5 februari 2015 een lezing over Spaans recht gehouden voor het personeel van de Ambassade. Onderwerpen als algemene juridische organisatie en de Spaanse strafrechterlijke procedure zijn de revue gepasseerd. Ook is enige tijd besteed aan het systeem van gratis juridische bijstand en de rechtspositie van de slachtoffers in Spanje, in het bijzonder de slachtoffers van huiselijk geweld in Spanje. De lezing werd gehouden in de Parador van Sigüenza, waar de jaarlijkse bijeenkomst van het personeel van de Ambassade plaatsvond. Bij deze willen wij de Ambassade bedanken voor de uitnodiging op deze bijzondere plek en voor de gelegenheid om met zijn allen de details van het Spaanse recht te bespreken.

Spaans recht

Lezing over Spaans recht

ERFRECHT IN SPANJE

22/Feb/2015 Blog | 0 comments

Vanaf augustus 2015 zal de situatie van het internationale erfrecht in Spanje en daarmee de erfenissen van buitenlanders in Spanje grondig wijzigen. De internationale erfenissen worden

Erfenis in Spanje

Belasting over de erfenis in Spanje

makkelijker en duidelijker af te handelen door de inwerkingtreding van de nieuwe “EU Verordening 650/2012, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring”, kortweg de Erfrechtverordening.
Deze verordening heeft géén gevolgen voor de belasting over de erfenis of anderzins over successierechten, maar wel over veel andere aspecten van de erfopvolging. We zullen in de komende tijd regelmatig aandacht besteden aan de te verwachten veranderingen, aan de hand van voorbeelden uit ons dagelijkse praktijk gegrepen. (Lees meer…)

Internationaal recht in Spanje

11/Ene/2015 Blog | 0 comments

Veel mensen krijgen te maken met internationaal recht in Spanje zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. En dat terwijl het juist heel belangrijk is te

Internationaal familierecht in Spanje

Internationaal familierecht in Spanje

weten of op ons geval internationaal recht van toepassing is. De gevolgen van het nemen van beslissingen op grond van verkeerde veronderstellingen kunnen zowel zeer ingrijpend zijn op economisch gebied als op persoonlijk  vlak.

(Lees meer…)