Het vrije verkeer van documenten, volstaat de Apostille van Den Haag?

26/Oct/2016 Actualiteit | 0 comments

Legalisatie van documenten

Apostilla de La Haya

De IV LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades, had als onderwerp de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen en andere documenten in Spanje. De lezing vond plaats op ons kantoor op 25 oktober 2016.

De officiële documenten zijn in het dagelijkse leven erg belangrijk. We gebruiken ze niet dagelijks, maar als ze vereist zijn, kunnen we niet zonder. Het gaat om geboorte- en huwelijksaktes, vonnissen met betrekking tot echtscheidingen en uitvoering ouderlijk gezag, maar ook notariële documenten, zoals een machtiging of testament. Daarnaast zijn natuurlijk andere papieren, zoals een diploma of bepaald certificaat, van wezenlijk belang.

(Lees meer…)

NAAR WELKE SCHOOL GAAT MIJN KIND? De schoolkeuze in Spanje

16/Abr/2016 Blog | 0 comments

Ouders staan voor moeilijke keuze een school voor hun kinderen te bepalen. En de schoolkeuze in Spanje is daar geen uitzondering op. Er zijn in Spanje verschillende soorten scholen. Openbare scholen, privé scholen, ‘colegios concertados’, religieuze scholen, twee- of zelfs drietalige scholen… Aanbod genoeg, en daarmee ook de kiem van talloze conflicten tussen ouders. En als de ouders gescheiden zijn, kan de schoolkeuze helemaal grote problemen opleveren. Wie kiest de school? En wat als een van de ouders het kind van school wil veranderen?

De rechter beslist

Ouders beslissen samen de school van de kinderen

(Lees meer…)

ASIME, Advocaten en mediators tegen internationale kinderontvoering

13/Mar/2016 Actualiteit | 0 comments

Tulp Abogados, gespecialiseerd in internationaal familierecht, is regelmatig betrokken bij zaken omtrent internationale kinderontvoering. We spreken van internationale kinderontvoering als een van de ouders of verzorgers van het kind, of de kinderen, deze meeneemt naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder. Deze zaken komen door de toename van gemengde huwelijken (met echtgenoten van verschillende nationaliteiten) en door de groeiende emigratie steeds vaker voor.

ASIME

ADVOCATEN TEGEN KINDERONTVOERING

(Lees meer…)

Huiselijk geweld in internationaal kader

06/Dic/2015 Actualiteit | 0 comments

Huiselijk geweld in internationaal kader was het onderwerp voor de III LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades. De lezing vond plaats op ons kantoor op 27 oktober 2015.

De reden waarom we dit onderwerp gekozen hebben was dat uit onze praktijk blijkt dat het geweld van de man over de vrouw ook in internationale context gewoon voorkomt.

LEZING HUISELIJK GEWELD

Maribel Álvarez González, Silvia Recuenco Pérez, Ignacio Sanz Cabrejas, Francisco Javier Pérez Olleros Sánchez-Bordona, Adriana de Ruiter

(Lees meer…)

Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

23/Ago/2015 Blog | 0 comments

Internationale Kinderontvoering

Internationale Kinderontvoering

 

In de actualiteitenrubriek heeft u kunnen lezen over de nieuwe Wet Vrijwillige Jurisdictie. Deze wet heeft tevens gevolgen voor de procedure omtrent internationale kinderontvoering.

Internationale kinderontvoering in Spanje
Internationale Kinderontvoering doet zich voor indien kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of vastgehouden in een land dat niet hun gewone verblijfplaats is. (Lees meer…)

Erfrecht, echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje

12/Jul/2015 Actualiteit | 0 comments

Een nieuwe wet is 3 juli jongstleden gepubliceerd in het Spaanse staatsblad, en wel de Wet van Vrijwillige Jurisdictie (Ley de Jurisdicción Voluntaria). Deze wet heeft veel belangrijke gevolgen voor alle burgers in Spanje, en wijzigt veel zaken op gebied van ondere andere het erfrecht en familierecht, zoals  echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlanders die in Spanje wonen. In deze blog zullen stapsgewijs alle veranderen aan het licht komen, maar eerst een korte uitleg. (Lees meer…)

Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje, in belang van het kind

14/Jun/2015 Actualiteit | 0 comments

Op vrijdag 12 juni was Tulp Abogados aanwezig op het Congres “Trabajando en pro de la Infancia y la Adolescencia” (Werken voor het belang van het kind) dat georganiseerd was door de Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (Confederatie voor het belang van het kind). Rechters en advocaten, sociaal werkers, psychologen en zelfs kinderartsen waren aanwezig. Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje en de aanwezigheid van het kind in de rechtszaak en beschermende maatregelen passeerden, onder andere, de revue.

Belang van het kind

Belang van het kind

(Lees meer…)

Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

07/Jun/2015 Blog | 0 comments

Zaken doe je internationaal. Dit geldt al jaren lang voor de grote multinationals, maar ook kleinere, nationale bedrijven moeten de internationale markt op om te overleven. En zelfs de kleine ondernemingen of “zzp’ers” zoeken steeds vaker klanten in het buitenland. Dankzij Internet kan een vertaler of een consultant zijn diensten over de hele wereld aanbieden, zonder dat in elke gebied fysieke kantoren moeten worden geopend of vertegenwoordigers aangenomen. Dat maakt internationaal zaken doen een stuk makkelijker.

Ondernemingsrecht in Spanje

Zaken doen in Spanje

(Lees meer…)

College Internationale Kinderontvoering in de Universiteit van Rome III

24/May/2015 Actualiteit | 0 comments

De advocaat Adriana de Ruiter, van Tulp Abogados, heeft afgelopen 8 mei college gegeven op de Universiteit Rome III, over de verdedigingsgronden inzake Internationale Kinderontvoering. Het college bestond uit drie delen. Het eerste uur werd besteed aan een theoretisch gedeelte, waarin de verdedigingsgronden uit het Haagse Verdrag 1980 over Internationale Kinderontvoering aan de orde kwamen.

College Internationale Kinderontvoering in Rome

College Internationale Kinderontvoering in Rome

(Lees meer…)