Tulp abogados aanwezig bij lezing in Londen over Internationale Kinderontvoering in Latijns-Amerika

23/mar/2018 Blog, home | 0 comments

De toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980 in Latijns-Amerika was het onderwerp van de lezing die 21 maart gehouden is in de Spaanse Ambassade in Londen, georganiseerd door Reunite. Adriana de Ruiter was aanwezig, net als rechters en advocaten uit andere landen en leden van de Centrale autoriteit uit Verenigd Koninkrijk. De spreker, Ignacio Goicoechea, lid van het Permanente Bureau van de Haagse Conferentie, en vertegenwoordiger...

Lees meer...

Donorwet in Spanje

25/feb/2018 Blog, home | 0 comments

Na jarenlange discussie is in Nederland eindelijk de donorwet aangenomen. Een nieuwtje voor Nederland, in Spanje al heel gewoon. De huidige donorwet in Spanje stamt uit 1979. Het systeem van de Spaanse wet is eenvoudig: iedereen is donor, tenzij de overleden persoon nadrukkelijk heeft aangegeven géén donor te willen zijn. In de praktijk zullen echter de artsen altijd de familie om toestemming vragen, of checken in het donorregister. Hier kunnen...

Lees meer...

NAAR WELKE SCHOOL GAAT MIJN KIND? De schoolkeuze in Spanje

16/abr/2016 Blog | 0 comments

Ouders staan voor moeilijke keuze een school voor hun kinderen te bepalen. En de schoolkeuze in Spanje is daar geen uitzondering op. Er zijn in Spanje verschillende soorten scholen. Openbare scholen, privé scholen, ‘colegios concertados’, religieuze scholen, twee- of zelfs drietalige scholen… Aanbod genoeg, en daarmee ook de kiem van talloze conflicten tussen ouders. En als de ouders gescheiden zijn, kan de schoolkeuze helemaal grote...

Lees meer...

Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

23/ago/2015 Blog | 0 comments

  In de actualiteitenrubriek heeft u kunnen lezen over de nieuwe Wet Vrijwillige Jurisdictie. Deze wet heeft tevens gevolgen voor de procedure omtrent internationale kinderontvoering. Internationale kinderontvoering in Spanje Internationale Kinderontvoering doet zich voor indien kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of vastgehouden in een land dat niet hun gewone verblijfplaats is. Dit wordt ongeoorloofd beschouwd indien het geschiedt...

Lees meer...

Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

07/jun/2015 Blog | 0 comments

Zaken doe je internationaal. Dit geldt al jaren lang voor de grote multinationals, maar ook kleinere, nationale bedrijven moeten de internationale markt op om te overleven. En zelfs de kleine ondernemingen of “zzp’ers” zoeken steeds vaker klanten in het buitenland. Dankzij Internet kan een vertaler of een consultant zijn diensten over de hele wereld aanbieden, zonder dat in elke gebied fysieke kantoren moeten worden geopend of...

Lees meer...

ERFRECHT IN SPANJE

22/feb/2015 Blog | 0 comments

Vanaf augustus 2015 zal de situatie van het internationale erfrecht in Spanje en daarmee de erfenissen van buitenlanders in Spanje grondig wijzigen. De internationale erfenissen worden makkelijker en duidelijker af te handelen door de inwerkingtreding van de nieuwe “EU Verordening 650/2012, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van...

Lees meer...

Internationaal recht in Spanje

11/ene/2015 Blog | 0 comments

Veel mensen krijgen te maken met internationaal recht in Spanje zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. En dat terwijl het juist heel belangrijk is te weten of op ons geval internationaal recht van toepassing is. De gevolgen van het nemen van beslissingen op grond van verkeerde veronderstellingen kunnen zowel zeer ingrijpend zijn op economisch gebied als op persoonlijk  vlak. Internationale gevallen Wanneer is internationaal familierecht op ons...

Lees meer...

Internationale kinderontvoering in Spanje

14/dic/2014 Blog | 0 comments

Bij het woord Kinderontvoering wordt gedacht aan een enge man die kleine kinderen meesmokkelt. Echter, in veruit de meeste gevallen is de dader van kinderontvoering één van de ouders, en hiervan weer ruim 70% de moeder. Door de globalisatie en de toename van het aantal gemengde huwelijken is het aantal ontvoeringen van minderjarige kinderen in Spanje enorm gegroeid. Wat is internationale kinderontvoering? Internationale kinderontvoering wordt...

Lees meer...

Juridische aspecten van scheiden in Spanje

23/nov/2014 Blog, Sin categoría | 0 comments

Veel Nederlandse gezinnen hebben zich in Spanje gevestigd. Sommigen zijn op de bonnefooi gekomen, anderen hebben een baan aangeboden gekregen. Ook zijn er veel gemengde huwelijken: Nederlanders die met Spanjaarden zijn getrouwd. Maar het zonnige Spanje is geen garantie voor het in stand houden van een huwelijk. Ook hier doen zich (echt)scheidingen voor. De vraag dringt zich dan op of Nederlanders kunnen scheiden in Spanje, en zo ja, met welke...

Lees meer...

OUDERLIJK GEZAG IN SPANJE: DE MOEDER ÉN DE VADER

19/nov/2014 Blog | 0 comments

De moderne tijden en de veranderende familiestructuren hebben nogal wat veranderingen met zich meegebracht op gebied van het ouderlijk gezag. Vroeger was dit duidelijk: een gehuwd stel kreeg kinderen en de ouders hadden over de kinderen het gezag. Maar nu bestaan de gezinnen niet meer uit “papa, mama en de kinderen”. Ongehuwde stellen, alleenstaande moeders, uit twee gescheiden gezinnen samengestelde nieuwe families… kortom, er bestaan...

Lees meer...