Tulp abogados aanwezig bij lezing in Londen over Internationale Kinderontvoering in Latijns-Amerika

23/Mar/2018 Blog, home | 0 comments

De toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980 in Latijns-Amerika was het onderwerp van de lezing die 21 maart gehouden is in de Spaanse Ambassade in Londen, georganiseerd door Reunite. Adriana de Ruiter was aanwezig, net als rechters en advocaten uit andere landen en leden van de Centrale autoriteit uit Verenigd Koninkrijk. De spreker, Ignacio Goicoechea, lid van het Permanente Bureau van de Haagse Conferentie, en vertegenwoordiger van het Regionale Kantoor voor Latijns-Amerika en het Caribe, gaf uitgebreid uitleg over de huidige stand van zaken in deze regio. De concentratie, en daarmee de specialisatie, van de rechtspraak die de kinderontvoeringszaken behandelt, is een van de positieve ontwikkelingen, zoals Ignacio Goicoechea benadrukte. Dankzij deze specialisatie, is de toepassing van het verdrag verbeterd. Een noemenswaardig voorbeeld is Brasilië, waar het aantal bevoegde rechters enorm is afgenomen. De nakoming in de gestelde termijn van zes weken blijft nog een zwak punt. Met het bijkomende nadeel dat na een langdurige procedure de terugkeer van het kind in strijd kan zijn met diens belang. Immers, na jaren in een land gewoond te hebben, zjin de banden met het voorgaande land vaak verwaterd. Ook de mediation als methode om het conflict op te lossen staat nog in de kinderschoenen. De wetgeving van veel landen heeft wel de mediation opgenomen, maar in de praktijk werkt het nog niet naar volledige tevredenheid. Dit neemt echter niet weg dat het partijen altijd vrij staat mediation te gebruiken om hun geschillen op te lossen. Dit is beter voor de partijen, maar zeker beter voor de betrokken...

Lees meer...

Donorwet in Spanje

25/Feb/2018 Blog, home | 0 comments

Na jarenlange discussie is in Nederland eindelijk de donorwet aangenomen. Een nieuwtje voor Nederland, in Spanje al heel gewoon. De huidige donorwet in Spanje stamt uit 1979. Het systeem van de Spaanse wet is eenvoudig: iedereen is donor, tenzij de overleden persoon nadrukkelijk heeft aangegeven géén donor te willen zijn. In de praktijk zullen echter de artsen altijd de familie om toestemming vragen, of checken in het donorregister. Hier kunnen mensen aangeven dat ze absoluut géén donor willen zijn, of juist wel. Buitenlanders in Spanje Ook de in Spanje aanwezige buitenlanders kunnen donor zijn in geval van onverwacht overlijden. Eventueel met tussenkomst van de Ambassade worden de familieleden opgespoord om de toestemming te verkrkigen. Echter, de buitenlanders die slechts tijdelijk in Spanje zijn, kunnen géén ontvangers van de organen worden. Alleen mensen die legaal in Spanje wonen, of het nu Spanjaarden of buitenlanders zijn, staan op de wachtlijst voor donatie. Dit om te voorkomen dat er een “transplantatie toerisme” ontstaat. De orgaandonatie is namelijk gratis. En anoniem. Wilt u absoluut géén donor worden na overlijden, laat dit dan nadrukkelijk weten. Vraag informatie bij uw medisch wijkcentrum. Voor meer informatie in Spanje: Comisión Nacional de Transplantes Voor meer informatie in Nederland: Rijksoverheid...

Lees meer...

Vreemdelingen- en familierecht, onderwerp van XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten

25/Feb/2018 Actualiteit, home | 0 comments

Dankzij de globalisatie zijn er steeds meer internationale huwelijken. Mensen leren hun partners kennen door verblijf in het buitenland, studieperiodes in andere steden en soms ook via Internet. Maar wat als deze nieuwe partner geen verblijfsvergunning krijgt in het land? Of als de relatie na verloop van tijd stukloopt? Moet de buitenlandse partner dan meteen het land verlaten? Hoe wordt de gezinshereniging in Spanje geregeld? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens het XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten, dat op 23 en 24 februari in Madrid werd gevierd. Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter waren hierbij aanwezig. Ook andere onderwerpen, zoals huwelijkspacten en de verdeling van de gezinswoningen, passeerden de revue. Tot slot werd de laatste jurisprudentie uitgelegd door rechters van de Spaanse Hoge Raad, die betrekking heeft op het gezamenlijk gezag en of bepaalde goederen privé zijn of behoren tot de huwelijkse gemeenschap van goederen. Natuurlijk was het ook een goed moment om collega’s te spreken en de laatste ontwikkelingen op gebied van het familierecht door te nemen. Dankzij het lidmaatschap van AEAFA zijn de advocaten van Tulp Abogados altijd op de hoogte van de recente veranderingen zowel op wetgevend gebied als in de...

Lees meer...

De strijd tegen internationale kinderontvoering

01/Feb/2017 Actualiteit, home | 0 comments

Internationale kinderontvoering is een groeiend fenomeen. Dagelijks trekken ouders met hun kinderen de grenzen over zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te hebben gesteld en onttrekken de kinderen aan het ouderlijk gezag van de ander. Soms weet de andere ouder waar de kinderen naar toe zijn gegaan, bijvoorbeeld naar het huis van de grootouders in het land van herkomst van de andere ouder, maar in veel andere gevallen is het land of de concrete verblijfplaats onbekend. De gevolgen voor de kinderen zijn dramatisch, zoals blijkt uit de film “Victims of another war”. Het kan met recht een van de grootste nadelen genoemd worden van de globalisatie. Om dit tegen te gaan is in 2013 een internationale organisatie opgericht van advocaten, LEPCA, dat staat voor Lawyers in Europe for Parental Child Abduction. Tulp Abogados was betrokken bij de oprichting van deze organisatie. Het tweede LEPCA Congres werd afgelopen 26 en 27 januari in Berlijn gevierd werd. Dit was een goede gelegenheid om met advocaten van andere Europese landen de nieuwe ontwikkelingen te bespreken en oplossingen te zoeken voor de bestaande gevallen van kinderontvoering. De nadruk lag op het zoeken naar methodes om kinderontvoering te voorkomen, zoals crossborder mediation. Ook was aandacht voor de stem van het kind, hoe en wanneer de kinderen moeten worden gehoord en of de wil van het kind ingewilligd moet worden. Tevens werden tijdens de LEPCA bijeenkomst de nationale verenigingen voorgesteld: in Spanje ASIME, in Nederland DIAL en in Engeland CALA. In Italië is het advocatenkantoor PMT Studio Legale  hard bezig met het opzetten van een vereniging. De samenwerking op nationaal en internationaal verband is van wezenlijk belang voor de goede oplossing van kinderontvoeringszaken. Nog beter is natuurlijk de kinderontvoering te voorkomen. Vraag aan een gespecialiseerde advocaat wat te doen indien u met de kinderen wilt emigreren en wat te doen indien uw (ex) partner de kinderen zonder uw toestemming heeft meegenomen naar een ander land. Laat de kinderen geen slachtoffer worden van de mogelijkheden die de open grenzen...

Lees meer...