FamilierechtFamilierecht behelst de betrekkingen tussen gezins- en familieleden. Dit kunnen echtscheidingen zijn, maar ook voorzieningen voor minderjarige kinderen, bekwaamheid van ouderen of beschermen van het familiebezit.


Onze diensten met betrekking tot familierecht zijn de volgende:SCHEIDING, MINDERJARIGE KINDEREN, ALIMENTATIE IN FAMILIESFEER

Tulp Abogados is gespecialiseerd in (echt)scheidingen in Spanje. We zorgen tevens voor de goede opstelling van het ouderschapsplan, de voorzieningen voor de kinderen, zoals het ouderlijk gezag en de bezoekregeling, net als de te betalen alimentatie.

Lees verder

ERFENISSEN

Tulp Abogados is gespecialiseerd in erfrecht in Spanje. We zorgen tevens voor de verdeling van de erfenis en de uitvoering van de testamenten in Spanje.

Lees verder

ONBEKWAAMHEID

  • Fysieke of psychische aandoeningen bij jong volwassenen: Indien jonge mensen lijden aan een fysieke of psychische aandoening, die hen niet in staat stelt zelfstandig te leven en voor zichzelf te zorgen of door hun ziekte makkelijk doelwit kunnen worden van bedrog, zal een bewindvoerder over deze persoon en diens vermogen moeten worden aangesteld. Dit kan aan de hand van een onbekwaamheidsverklaring, die altijd door een rechter uitgesproken zal moeten worden.
  • Oudere mensen: Door ziektes of om andere redenen moeten oudere mensen, of hun vermogen, soms ook beschermd worden. Hiervoor zal de persoon eerst door een rechter onbekwaam verklaard moeten worden.

In Tulp Abogados helpen we de familieleden bij deze moeilijke stap om een geliefd iemand onbekwaam te laten verklaren. Ons werk stopt niet bij de onbekwaamheidsverklaring, maar zet zich door tot de latere verplichte handelingen als de jaarlijkse financiële verantwoording of toestemming om over de bezittingen van de onbekwame te beschikken.