De kracht van ons team van advocaten schuilt in de specialisatie van de individuele advocaat en de onderlinge samenwerking van het team. De meeste zaken vertonen verschillende juridische kwesties, die dankzij de specialisatie enerzijds en de samenwerking anderzijds perfect door Tulp Abogados kunnen worden opgelost. Elke client kijgt een eigen advocaat toegewezen. Zo heeft u uw eigen persoonlijke advocaat die niet alleen de details van de concrete casus kent maar de hele juridische voorgeschiedenis van uw zaak. Natuurlijk werken de advocaten samen om al hun expertise aan uw zaak te wijden.

 SANTIAGO CETINA  SELINA FRANCH  GABRIEL  SILVIA RECUENCO  ADRIANA DE RUITER
Santiago Cetina  Selina Franch  Gabriel Navarro Silvia Recuenco Adriana de Ruiter