Doel

De website www.tulpabogados.com is eigendom van de Spaanse onderneming TULP ABOGADOS S.L.P., met Fiscaal nummer CIF B80728017, en adres in Spanje, Madrid, Eloy Gonzalo 4, 1º C, 28010.

Het doel van de website is het aan klanten, toekomstige klanten en aan het publiek in algemeen bekend maken van onze diensten en producten, net als het geven van nuttige informatie.

Door het gebruik van de website www.tulpabogados.com stemt de gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen aangepast of gewijzigd worden. TULP ABOGADOS S.L.P. raadt aan de Algemene Voorwaarden elke keer als de website wordt bezocht te lezen voor het geval deze gewijzigd zijn.

Voorwaarden van gebruik

De geleverde informatie die op de website www.tulpabogados.com aangeboden wordt, is, tenzij anders gemeld, in principe gratis. Voor bepaalde informatie kan registratie verplicht zijn. In dit geval zullen de persoonsgegevens op de correcte wijze beschermd worden (ZIE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS).

TULP ABOGADOS S.L.P. behoudt zich het recht voor de informatie en diensten van www.tulpabogados.com op elk moment en zonder voorgaande melding te onderbreken of te wijzigen.

VERANTWOORDELIJKHEID

TULP ABOGADOS S.L.P. is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen, vertragingen of fouten die kunnen optreden bij het gebruik van de web of de inhoud ervan. Ook is TULP ABOGADOS S.L.P. niet verantwoordeliijk voor eventuele incidenten veroorzaakt door derden of gevallen van overmacht. De inhoud van de website wordt ontwikkeld door TULP ABOGADOS S.L.P.. zonder dat de juistheid of exactheid ervan gegarandeerd kan worden, al zal TULP ABOGADOS S.L.P. er alles aan doen om de informatie zo exact en actueel mogelijk aan te bieden. TULP ABOGADOS S.L.P. raadt aan geen beslissingen te nemen op grond van de aangeboden informatie zonder eerst met een van onze advocaten overlegd te hebben. De toegang en gebruik van deze website, van de inhoud en van de informatie die wordt verleend is geheel op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Privacy Beleid

ANONIEME NAVEGATIE VIA WEB SITES

TULP ABOGADOS S.L.P., eigenaar van “www.tulpabogados.com” verkrijgt en bewaart alleen de volgende informatie van de bezoekers van de website:

  1. naam van de domein provider (PSI) en/of IP die toegang tot het netwerk geeft. De gebruiker van een bepaalde provider, XXX, wordt slechts geïdentificeerd met het domein xxx…. en/of de IP. Zo kunnen we statistieken bijhouden van de landen en providers die onze website het meest bezoeken.
  2. datum en uur van bezoek aan de website, zodat we de meest bezochte uren kennen en eventuele maatregelen kunnen nemen om blokkade van de site te voorkomen.
  3. de website vanwaar onze website wordt bezocht. Zo kunnen we het effect van banners en links evalueren om betere resultaten te potentiëren.
  4. het dagelijkse aantal bezoekers op elk onderdeel van onze website. Hiermee beoordelen we de meest bezochte diensten en kunnen we de inhoud aanpassen om de gebruikers nog betere informatie te geven.

De verkregen informatie is absoluut anoniem en zal nooit aan een bepaalde of geïdentificeerde gebruiker verbonden kunnen worden.

GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze worden in de computer van de gebruiker aangemaakt en geven ons de volgende informatie:

  1. Datum en uur van de laatste keer dat de gebruiker onze web heeft bezocht.
  2. De inhoud die de gebruiker tijdens zijn eerste bezoek aan de web heeft bezocht.
  3. Veiligheidselementen die gebruikt worden voor de controle bij toegang tot de beperkte onderdelen.

De gebruiker kan het aanmaken van cookies voorkomen door dit aan te geven in zijn programma. TULP ABOGADOS S.L.P. is in dit geval niet verantwoordelijk voor de goede werking van de website.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

TULP ABOGADOS S.L.P., is een Spaanse onderneming gevestigd in Madrid, Eloy Gonzalo, 4, 1º C, 28010 (Spanje), en eigenaar van d website www.tulpabogados.com.

In overeenstemming met de geldende normen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en diensten van de informatiemaatschappij en e-commerse, accepteert de gebruiker dat de persoonsgegevens die door registratie op de website of anderszins geleverd aan TULP ABOGADOS S.L.P. zijn om gebruik te maken van de diensten in een clientenarchief van de onderneming bewaard worden. De onderneming maakt gebruik van deze gegevens om de gevraagde diensten te leveren, om de cliënten die hierom vragen te identificeren, om statistieken op te stellen over de cliënten die  de website bezoeken. Hiermee kan TULP ABOGADOS S.L.P.  de diensten verbeteren, de administratie efficiënter maken en tevens de cliënten en gebruikers van TULP ABOGADOS S.L.P. of van de website op de hoogte te houden via email of andere wegen van de actualiteiten, producten of nieuwe diensten die geleverd of aangeboden worden. Indien de commerciële aanbiedingen via email of soortgelijke wegen verstuurd worden, geeft de gebruiker nadrukkelijk toestemming tot het sturen van informatie via deze middelen.

TULP ABOGADOS S.L.P. garandeert de geheimhouding van de persoonsgegevens en houdt zich aan de plicht deze vertrouwelijk te behandelen en maakt gebruik van alle technische en andere veiligheidsmethoden waartoe de wet verplicht om verlies, wijziging of niet toegestaan gebruik van deze gegevens te voorkomen, in overeenstemming van de Spaanse wet Ley Orgánica 15/1999 van 13 december, over Bescherming van Persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die aan TULP ABOGADOS S.L.P. zijn geleverd. TULP ABOGADOS S.L.P behoudt zich het recht voor gebruikers die onjuiste gegevens hebben geleverd uit te sluiten van het gebruik, zonder verlies van eventuele andere juridische acties die mogelijk zijn.

Alle geregistreerde gebruikers hebben op elk moment het recht hun geleverde gegevens in te zien, te verbeteren, te wijzigen of terug te trekken, en wel door dit schriftelijk te verzoekan aan TULP ABOGADOS S.L.P., Eloy Gonzalo 4, 1º C, 28010 Madrid, España.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten over de inhoud van de website, inclusief deze voorwaarden, van intellectuele eigendom liggen bij TULP ABOGADOS, S.L.P. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TULP ABOGADOS, S.L.P, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

De oorspronkelijke voorwaarden zijn in het Spaans gesteld. In geval van onduidelijkheid of fouten in de vertaling heeft de Spaanse versie de voorkeur. Eventuele conflicten over de toepassing of interpretatie van deze voorwaarden zullen door de Spaanse jurisdictie en op grond van Spaanse wetgeving beslist worden.