De Apostille van Den Haag is niet meer nodig

09/Mar/2019 Actualiteit |

Sinds 16 februari 2019 is binnen de Europese Unie is de Apostille van Den Haag nniet meer nodig voor bepaalde documenten. De Verordening 2016/1191 van het Europese Parlement en de Raad is in werking getreden. Deze heeft betrekking heeft op het gebruik van bepaalde openbare documenten. Het betreft de volgende aktes en certificaten: geboorte, in leven zijn, overlijden, naam, huwelijk, burgerlijke staat, (echt)scheiding, geregistreerd partnerschap, afstamming, adoptie, woonplaats of residentie, nationaliteit en verklaring van goed gedrag (afwezigheid van strafblad).

Alle bureaucratische rompslomp van legalisatie en vertaling wordt hiermee opgeheven: vanaf dit moment worden standaardmodellen gebruikt die in alle Europese lidstaten geldig zijn. Deze standaardmodellen worden meteen meertalig opgesteld, zodat ook vertalingen niet meer nodig zijn. De kosten voor de afgifte van de documenten mogen niet hoger zijn dan de productiekosten.

De burger wint dus aan gemak en bespaart kosten. Het reizen binnen de Europese Unie wordt hiermee makkelijker gemaakt.

Tulp Abogados werkt samen met de Universiteit Carlos III van Madrid in de specialisatie van Internationaal Familierecht

26/Feb/2019 Actualiteit |

Het Internationale Familierecht wordt toegepast op de conflicten die zich voordoen tussen families met internationale elementen. U moet hierbij denken aan de gemengde huwelijken of families die geëmigreerd zijn. Ook op persoonlijke situaties van buitenlanders wordt het gebruikt. Deze tak van het recht lost de vragen op die betrekking hebben op de bevoegdheid van de rechtbanken, de toepasselijke wet en de erkenning en uitvoering van buitenlandse uitspraken.

Door de toename van de globalisatie is deze tak steeds belangrijker. Universiteiten organiseren daarom met enige regelmaat specialisatiecursussen. Dit is het tweede jaar dat de Universidad Carlos III de Madrid een cursus aanbiedt gericht op de specialisatie in Internationaal familierecht. Afgelopen 22 februari was de officiële opening.


Alle typische gebiden van het familierecht passeren de revue. De modules gaan over internationale huwelijken en partnerschappen en hun economische vermogensregimes, alle zaken die betrekkingen hebben op de kinderen, in het bijzonder internationale kinderontvoering, en natuurlijk erfennissen. Advocaten van Tulp Abogados geven een aantal lessen van deze cursus.
Inschrijving is nog mogelijk. Voor meer informatie: https://www.uc3m.es/especialista/derecho-familia-internacional

Adriana de Ruiter

Vreemdelingen- en familierecht, onderwerp van XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten

25/Feb/2018 Actualiteit, home |

Dankzij de globalisatie zijn er steeds meer internationale huwelijken. Mensen leren hun partners kennen door verblijf in het buitenland, studieperiodes in andere steden en soms ook via Internet. Maar wat als deze nieuwe partner geen verblijfsvergunning krijgt in het land? Of als de relatie na verloop van tijd stukloopt? Moet de buitenlandse partner dan meteen het land verlaten? Hoe wordt de gezinshereniging in Spanje geregeld?

aeafa

(Lees meer…)

De onwetendheid over de plichten met betrekking tot de kinderen veroorzaakt een toename van zaken van internationale kinderontvoering

25/Nov/2017 Actualiteit |

De verzoeken tot terugkeer in gevallen van internationale kinderontvoering door ouders zijn vanaf 2008 met drie procent gestegen. Ook heeft zich een toename voorgedaan van gevallen waarin de moeder de ontvoerder is (73% vergeleken met 69% van 2008). In deze gevallen is de moeder bijna altijd degene die de dagelijkse zorg over de kinderen heeft.
Deze gegevens blijken uit de laatste studies van de Conferentie van Den Haag, en vormen de reden van het bestaan van de verschillende beroepsverenigingen tegen kinderontvoering.

PRESENTACION ICALI

(Lees meer…)

De strijd tegen internationale kinderontvoering

01/Feb/2017 Actualiteit, home |

Internationale kinderontvoering is een groeiend fenomeen. Dagelijks trekken ouders met hun kinderen de grenzen over zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te hebben gesteld en onttrekken de kinderen aan het ouderlijk gezag van de ander. Soms weet de andere ouder waar de kinderen naar toe zijn gegaan, bijvoorbeeld naar het huis van de grootouders in het land van herkomst van de andere ouder, maar in veel andere gevallen is het land of de concrete verblijfplaats onbekend. De gevolgen voor de kinderen zijn dramatisch, zoals blijkt uit de film Victims of another war. Het kan met recht een van de grootste nadelen genoemd worden van de globalisatie.

Congreso over internationale kinderontvoering

Lepca in Berlijn

(Lees meer…)

Het vrije verkeer van documenten, volstaat de Apostille van Den Haag?

26/Oct/2016 Actualiteit |

Legalisatie van documenten

Apostilla de La Haya

De IV LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades, had als onderwerp de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen en andere documenten in Spanje. De lezing vond plaats op ons kantoor op 25 oktober 2016.

De officiële documenten zijn in het dagelijkse leven erg belangrijk. We gebruiken ze niet dagelijks, maar als ze vereist zijn, kunnen we niet zonder. Het gaat om geboorte- en huwelijksaktes, vonnissen met betrekking tot echtscheidingen en uitvoering ouderlijk gezag, maar ook notariële documenten, zoals een machtiging of testament. Daarnaast zijn natuurlijk andere papieren, zoals een diploma of bepaald certificaat, van wezenlijk belang.

(Lees meer…)

ASIME, Advocaten en mediators tegen internationale kinderontvoering

13/Mar/2016 Actualiteit |

Tulp Abogados, gespecialiseerd in internationaal familierecht, is regelmatig betrokken bij zaken omtrent internationale kinderontvoering. We spreken van internationale kinderontvoering als een van de ouders of verzorgers van het kind, of de kinderen, deze meeneemt naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder. Deze zaken komen door de toename van gemengde huwelijken (met echtgenoten van verschillende nationaliteiten) en door de groeiende emigratie steeds vaker voor.

ASIME

ADVOCATEN TEGEN KINDERONTVOERING

(Lees meer…)

Huiselijk geweld in internationaal kader

06/Dic/2015 Actualiteit |

Huiselijk geweld in internationaal kader was het onderwerp voor de III LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades. De lezing vond plaats op ons kantoor op 27 oktober 2015.

De reden waarom we dit onderwerp gekozen hebben was dat uit onze praktijk blijkt dat het geweld van de man over de vrouw ook in internationale context gewoon voorkomt.

LEZING HUISELIJK GEWELD

Maribel Álvarez González, Silvia Recuenco Pérez, Ignacio Sanz Cabrejas, Francisco Javier Pérez Olleros Sánchez-Bordona, Adriana de Ruiter

(Lees meer…)