De Apostille van Den Haag is niet meer nodig

09/Mar/2019 Actualiteit | 0 comments

Sinds 16 februari 2019 is binnen de Europese Unie is de Apostille van Den Haag nniet meer nodig voor bepaalde documenten. De Verordening 2016/1191 van het Europese Parlement en de Raad is in werking getreden. Deze heeft betrekking heeft op het gebruik van bepaalde openbare documenten. Het betreft de volgende aktes en certificaten: geboorte, in leven zijn, overlijden, naam, huwelijk, burgerlijke staat, (echt)scheiding, geregistreerd partnerschap, afstamming, adoptie, woonplaats of residentie, nationaliteit en verklaring van goed gedrag (afwezigheid van strafblad).

Alle bureaucratische rompslomp van legalisatie en vertaling wordt hiermee opgeheven: vanaf dit moment worden standaardmodellen gebruikt die in alle Europese lidstaten geldig zijn. Deze standaardmodellen worden meteen meertalig opgesteld, zodat ook vertalingen niet meer nodig zijn. De kosten voor de afgifte van de documenten mogen niet hoger zijn dan de productiekosten.

De burger wint dus aan gemak en bespaart kosten. Het reizen binnen de Europese Unie wordt hiermee makkelijker gemaakt.

Tulp Abogados werkt samen met de Universiteit Carlos III van Madrid in de specialisatie van Internationaal Familierecht

26/Feb/2019 Actualiteit | 0 comments

Het Internationale Familierecht wordt toegepast op de conflicten die zich voordoen tussen families met internationale elementen. U moet hierbij denken aan de gemengde huwelijken of families die geëmigreerd zijn. Ook op persoonlijke situaties van buitenlanders wordt het gebruikt. Deze tak van het recht lost de vragen op die betrekking hebben op de bevoegdheid van de rechtbanken, de toepasselijke wet en de erkenning en uitvoering van buitenlandse uitspraken.

Door de toename van de globalisatie is deze tak steeds belangrijker. Universiteiten organiseren daarom met enige regelmaat specialisatiecursussen. Dit is het tweede jaar dat de Universidad Carlos III de Madrid een cursus aanbiedt gericht op de specialisatie in Internationaal familierecht. Afgelopen 22 februari was de officiële opening.


Alle typische gebiden van het familierecht passeren de revue. De modules gaan over internationale huwelijken en partnerschappen en hun economische vermogensregimes, alle zaken die betrekkingen hebben op de kinderen, in het bijzonder internationale kinderontvoering, en natuurlijk erfennissen. Advocaten van Tulp Abogados geven een aantal lessen van deze cursus.
Inschrijving is nog mogelijk. Voor meer informatie: https://www.uc3m.es/especialista/derecho-familia-internacional

Adriana de Ruiter

De Europese verordening over huwelijksvermogensstelsels treedt vandaag in werking

29/Ene/2019 Blog, home | 0 comments

De Verordening 2016/1103 van de Raad, van 24 juni 2016 van de Raad, ziet op een nauwere samenwerking over de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels. Met deze nieuwe norm wordt in een aantal Europese landen een einde gemaakt aan de bestaande interne regels van Internationaal Privaatrecht.

 

(Lees meer…)

Tulp abogados aanwezig bij lezing in Londen over Internationale Kinderontvoering in Latijns-Amerika

23/Mar/2018 Blog, home | 0 comments

tulp-London2De toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980 in Latijns-Amerika was het onderwerp van de lezing die 21 maart gehouden is in de Spaanse Ambassade in Londen, georganiseerd door Reunite. Adriana de Ruiter was aanwezig, net als rechters en advocaten uit andere landen en leden van de Centrale autoriteit uit Verenigd Koninkrijk. De spreker, Ignacio Goicoechea, lid van het Permanente Bureau van de Haagse Conferentie, en vertegenwoordiger van het Regionale Kantoor voor Latijns-Amerika en het Caribe, gaf uitgebreid uitleg over de huidige stand van zaken in deze regio. (Lees meer…)

Vreemdelingen- en familierecht, onderwerp van XXV Congres van de Spaanse Vereniging Familierechtadvocaten

25/Feb/2018 Actualiteit, home | 0 comments

Dankzij de globalisatie zijn er steeds meer internationale huwelijken. Mensen leren hun partners kennen door verblijf in het buitenland, studieperiodes in andere steden en soms ook via Internet. Maar wat als deze nieuwe partner geen verblijfsvergunning krijgt in het land? Of als de relatie na verloop van tijd stukloopt? Moet de buitenlandse partner dan meteen het land verlaten? Hoe wordt de gezinshereniging in Spanje geregeld?

aeafa

(Lees meer…)

De onwetendheid over de plichten met betrekking tot de kinderen veroorzaakt een toename van zaken van internationale kinderontvoering

25/Nov/2017 Actualiteit | 0 comments

De verzoeken tot terugkeer in gevallen van internationale kinderontvoering door ouders zijn vanaf 2008 met drie procent gestegen. Ook heeft zich een toename voorgedaan van gevallen waarin de moeder de ontvoerder is (73% vergeleken met 69% van 2008). In deze gevallen is de moeder bijna altijd degene die de dagelijkse zorg over de kinderen heeft.
Deze gegevens blijken uit de laatste studies van de Conferentie van Den Haag, en vormen de reden van het bestaan van de verschillende beroepsverenigingen tegen kinderontvoering.

PRESENTACION ICALI

(Lees meer…)

De strijd tegen internationale kinderontvoering

01/Feb/2017 Actualiteit, home | 0 comments

Internationale kinderontvoering is een groeiend fenomeen. Dagelijks trekken ouders met hun kinderen de grenzen over zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te hebben gesteld en onttrekken de kinderen aan het ouderlijk gezag van de ander. Soms weet de andere ouder waar de kinderen naar toe zijn gegaan, bijvoorbeeld naar het huis van de grootouders in het land van herkomst van de andere ouder, maar in veel andere gevallen is het land of de concrete verblijfplaats onbekend. De gevolgen voor de kinderen zijn dramatisch, zoals blijkt uit de film Victims of another war. Het kan met recht een van de grootste nadelen genoemd worden van de globalisatie.

Congreso over internationale kinderontvoering

Lepca in Berlijn

(Lees meer…)