Juridische aspecten van scheiden in Spanje

23/Nov/2014 Blog, Sin categoría |

Scheiden-in-Spanje

Scheiden-in-Spanje

Veel Nederlandse gezinnen hebben zich in Spanje gevestigd. Sommigen zijn op de bonnefooi gekomen, anderen hebben een baan aangeboden gekregen. Ook zijn er veel gemengde huwelijken: Nederlanders die met Spanjaarden zijn getrouwd. Maar het zonnige Spanje is geen garantie voor het in stand houden van een huwelijk. Ook hier doen zich (echt)scheidingen voor. De vraag dringt zich dan op of Nederlanders kunnen scheiden in Spanje, en zo ja, met welke aspecten rekening gehouden moet worden. (Lees meer…)

OUDERLIJK GEZAG IN SPANJE: DE MOEDER ÉN DE VADER

19/Nov/2014 Blog |

De moderne tijden en de veranderende familiestructuren hebben nogal wat veranderingen met zich meegebracht op gebied van het ouderlijk gezag. Vroeger was dit duidelijk: een gehuwd stel kreeg kinderen en de ouders hadden over de kinderen het gezag. Maar nu bestaan de gezinnen niet meer uit “papa, mama en de kinderen”. Ongehuwde stellen, alleenstaande moeders, uit twee gescheiden gezinnen samengestelde nieuwe families… kortom, er bestaan vele vormen waarin de kinderen opgroeien. En dit heeft natuurlijk gevolgen voor het ouderlijk gezag. Hebben de nieuwe partners van de ouders rechten (en plichten) ten opzichte van de kinderen? Waar staat de vader van de ongehuwde en niet met hem samenwonende moeder?
(Lees meer…)