Het Internationaal Privaatrecht regelt de juridische betrekkingen tussen particulieren en bedrijven in een internationale context. Soms bestaat het internationale element uit de verschillende nationaliteiten van de betrokken partijen, of betreft het een juridische relatie die zich voordoet in het buitenland of met partijen in verschillende landen. De twee grote gebieden van het Internationaal Privaatrecht zijn familierecht en bedrijfsrecht, de twee gebieden waarin Tulp Abogados gespecialiseerd is.

Ken uw rechten in een internationale wereld! 

In Tulp Abogados komen we vaak gevallen tegen waarin door een slecht juridisch advies er persoonlijke of economisch schade is aangericht door het niet, of op de onjuiste manier, toepassen van de normen van het internationaal privaatrecht. In Tulp Abogados hebben we brede ervaring met de volgende onderwerpen:

Om te weten of internationaal pivaatrecht op uw situatie van toepassing is, kunt u de volgende voorbeelden uit onze praktijk bekijken:

 

VOORBEELDEN UIT ONZE PRAKTIJK

1. Een echtpaar bestaand uit een Spaanse vrouw en een Nederlandse man, getrouwd in Nederland, vestigt zich in Spanje. De man besluit de scheiding aan te vragen en wil weten welk economisch regime op zijn huwelijk van toepassing is en of hij het ouderlijk gezag over de twee minderjarige kinderen kan krijgen.

Dit is een geval van internationaal familierecht.

2. Op de juridische gevolgen van een gecancelde of vertraagde vlucht van zowel in Spanje als in het buitenland is de Europese Verordening 261/2004 van 11 februari van toepassing. In deze norm worden de voorwaarden gesteld voor het recht op een schadevergoeding.

Dit is een geval van internationaal ondernemingsrecht.

3. Een Spaanse onderneming sluit een koopovereenkomst van goederen met een Duits bedrijf dat in Spanje is gevestigd. Voor het ondertekenen van het contract moet goed bestudeerd worden welk recht iedere partij bevoordeelt, het Duitse of het Spaanse. Tijdens het onderhandelen en opstellen van het contract moet hier rekening mee worden gehouden.

Dit is een geval van internationaal contractenrecht.

4. Een Spaanse onderneming stuurt een van haar werknemers als expat naar Buenos Aires. In dit land moet op het contract het Spaanse recht worden toegepast.

Dit is een geval van internationaal arbeidsrecht.

5. Een Engelsman huurt een flat aan de Spaanse kust. De leidingen knappen en er is waterschade, maar de eigenaar wil er niets van weten.

Dit is een geval van internationaal huurrecht.

Twijfelt u of op uw eigen zaak internationaal privaatrecht van toepassing is? neem dan contact Tulp Abogados op.

DE DRIE ANTWOORDEN VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

EHet internationale privaatrecht geeft antwoord op drie basisvragen:  

1. In welk land kan ik bij de rechtbank aankloppen om mijn zaak op te lossen? Vaak heeft een van de partijen er voordeel bij dat er in een bepaald land wordt gepleit. Het is daarom van wezenlijk belang de regels van het internationaal privaatrecht toe te passen om te weten bij welke rechtbanken u terecht kunt.

2. De wet van welk land is op mijn zaak van toepassing? Er bestaan grote verschillen tussen de wetten van de verschillende landen. Zo is het in Spanje veel makkelijker een echtscheiding te verkrijgen dan in andere landen als Italië of veel Latijns Amerikaanse landen. Om te weten welke wet op onze zaak van toepassing is, moeten we het internationaal privaatrecht toepassen.

3. Kan ik een vonnis in een ander land laten uitvoeren? Dit is mogelijk, maar welke vereisten worden gesteld aan het vonnis en welke procedure moet worden gevolgd, wordt bepaald door het internationale privaatrecht.