De kracht van ons team van advocaten schuilt in de specialisatie van de individuele advocaat en de onderlinge samenwerking van het team. De meeste zaken vertonen verschillende juridische kwesties, die dankzij de specialisatie enerzijds en de samenwerking anderzijds perfect door Tulp Abogados kunnen worden opgelost. Elke client kijgt een eigen advocaat toegewezen. Zo heeft u uw eigen persoonlijke advocaat die niet alleen de details van de concrete casus kent maar de hele juridische voorgeschiedenis van uw zaak. Natuurlijk werken de advocaten samen om al hun expertise aan uw zaak te wijden.

 SANTIAGO CETINA  SELINA FRANCH  GABRIEL  SILVIA RECUENCO  
Santiago Cetina
Civiel en
Ondernemingsrecht

 Selina Franch
Civiel en
Ondernemingsrecht

 Gabriel Navarro
Arbeidsrecht
en Sociale Zekerheid

Silvia Recuenco
Internationaal privaatrecht
en Huiselijk Geweld

Adriana de Ruiter
Internationaal privaatrecht
en Vreemdelingenrecht