Scheiden-in-Spanje

Scheiden-in-Spanje

Veel Nederlandse gezinnen hebben zich in Spanje gevestigd. Sommigen zijn op de bonnefooi gekomen, anderen hebben een baan aangeboden gekregen. Ook zijn er veel gemengde huwelijken: Nederlanders die met Spanjaarden zijn getrouwd. Maar het zonnige Spanje is geen garantie voor het in stand houden van een huwelijk. Ook hier doen zich (echt)scheidingen voor. De vraag dringt zich dan op of Nederlanders kunnen scheiden in Spanje, en zo ja, met welke aspecten rekening gehouden moet worden.

Scheiden in Spanje

De eerste vraag is snel te beantwoorden: ja, alle mensen die in Spanje woonachtig zijn, kunnen ook hier de echtscheiding aanvragen. De nationaliteit van de echtgenoten is hiervoor niet van belang.

Aspecten van de scheiding

In de eerste plaats gaat de scheiding natuurlijk om de ontbinding van het huwelijk zelf. De enige vereisten die hiervoor gesteld worden in Spanje zijn de duur van het huwelijk (minimaal drie maanden) en de wens van minstens één van de partijen.

In de tweede plaats, en als er kinderen zijn, moeten de voorzieningen met betrekking tot de kinderen worden getroffen. De rechter zal moeten bepalen bij wie van de ouders de kinderen blijven wonen en wie het ouderlijk gezag uitoefent. Steeds vaker wordt in Spanje het co-ouderschap uitgesproken. De kinderen wonen dan een periode bij één ouder en de volgende periode bij de andere ouder. Indien het ouderlijk gezag over de kinderen aan één van de ouders wordt toebedeeld, dan wordt een omgangsregeling opgesteld voor de andere ouder.

Bij co-ouderschap wordt normaal gesproken geen kinderalimentatie vastgesteld. Echter, als één ouder veel meer verdient dan de ander, kan de rechter toch beslissen dat de beter betaalde ouder kinderalimentatie aan de ander moet betalen. Zo behouden de kinderen hun levensniveau onafhankelijk van bij welke ouder ze verblijven. Als de kinderen bij één ouder wonen, moet de ander altijd kinderalimentatie betalen.

Een derde aspect betreft de partneralimentatie, die als zodanig niet in Spanje bestaat. Slechts als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een pensioen voor een van de echtgenoten vastgesteld worden. Dit is echter steeds minder gebruikelijk, en ook niet te vergelijken met de Nederlandse partneralimentatie.

Tot slot, zowel indien partijen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd als onder huwelijkse voorwaarden, na de scheiding zal tevens de gemeenschappelijke boedel verdeeld moeten worden. Indien de echtscheidingsprocedure op verzoek van één van de partijen wordt gevoerd, zal de boedelverdeling in een aparte procedure afgehandeld moeten worden. Bij een gemeenschappelijke procedure kan de verdeling wél in het echtscheidingsconvenant opgenomen worden.