Internationaal Privaatrecht

TULP ABOGADOS SPECIALISTEN IN INTERNATIONAAL RECHT

Internationaal Privaatrecht

info@tulpabogados.com

Het internationale privaatrecht regelt de juridische betrekkingen tussen particulieren en bedrijven in een internationale context.

Soms is het internationale element de verschillende nationaliteiten van de betrokken partijen, of betreft het een juridische relatie die zich voordoet in het buitenland of met partijen in verschillende landen.

Het internationaal privaatrecht heeft betrekking op allerlei verschillende vakgebieden binnen het civiele recht, zoals familierecht en bedrijfsrecht, maar ook huurrecht, arbeidsrecht of intellectueel eigendomsrecht.

Het niet toepassen van de normen van het internationaal privaatrecht, of de onjuiste toepassing ervan, kunnen dramatische gevolgen hebben op persoonlijk of economisch vlak.

In Tulp Abogados hebben we brede ervaring met internationaal recht.

Wat is Internationaal Privaatrecht?

Het Internationaal Privaatrecht regelt de betrekkingen onder burgers en bedrijven indien er een internationaal element aanwezig is. Dit internationale element kan de nationaliteit van de betrokken partijen zijn, maar ook de gebruikelijke woondplaats of de zetel van de bedrijven.

Het Internationaal privaatrecht geeft antwoord op de drie basisvragen van internationale betrekkingen: In welk land kan de zaak bij de rechtbank aanhangig gemaakt worden? Welke wet wordt toegepast op de casus? Kan de uitspraak ook in andere landen uitgevoerd worden?

Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dan is belangrijk goed op de hoogte te zijn om een zo’n gunstig mogelijk scenario voor de zaak voor te bereiden. Het kan een groot verschil betekenen of de zaak bij de Spaanse rechter of de Nederlandse rechter aanhangig wordt gemaakt.

Is het Internationaal Privaatrecht alleen op personen van toepassing?

Het Internationale Privaatrecht is van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen. Bedrijven met zetels of filialen in verschillende landen hebben te maken met Internationaal Privaatrecht, net als de burgers in hun persoonlijke, zakelijke of economische aangelegenheden. Door de groeiende globalisatie en de internationalisering van de economie is deze tak van recht steeds belangrijker.

Zo zal een bedrijf dat internationaal wil uitbreiden, de naam en merken willen beschermen. Dat kan door toepassing van de regels van Internationaal Privaatrecht. Hetzelfde geldt voor bedrijven die online economische transacties aanbieden. De bescherming van consumenten, de regels omtrent overeenkomsten, de verplichtingen tot nakomen… het zijn allemaal onderwerpen die binnen de werking van het Internationale Privaatrecht vallen.

Hoe belangrijk is Internationaal Privaatrecht?

Heel belangrijk, en steeds belangrijker. Het Internationale Privaatrecht biedt geen oplossing voor de zaak of conflict, maar wijst de bevoegde rechter én de toepasselijke wet aan. Door de juiste keuzes te maken, kunnen de betrokken personen invloed uitoefenen op de bepaling van bevoegde rechter en het toepasselijke recht. En dit kan grote verschillen maken: zo is volgens het Engels recht mogelijk de gehele erfenis aan een derde na te laten, iets wat door het Nederlandse of Spaanse recht beperkt wordt door de legitieme porties van echtgenoten en kinderen.

Dankzij de juiste toepassing van de regels van Internationaal Privaatrecht is een goede planning van familie- en bedrijfsleven mogelijk.

Wat kan Tulp Abogados voor u betekenen?

Tulp Abogados helpt bij het voorbereiden en plannen van alle familie- en beroepsaangelegenheden, de verdediging van de zaken in de rechtbanken en de oplossing van de juridische conflicten als er internationale elementen bij betrokken zijn. Door de toegenomen globalisatie, zijn er meer internationale conflicten, die opgehelderd moeten worden door toepassing van de normen van Internationaal Privaatrecht. De juiste kennis kan bovendien helpen om de conflicten te voorkomen, of voortijdig de regels voor de oplossing ervan af te spreken.

Hieronder vindt u voorbeelden van internationale kwesties

Internationaal familierecht.
Een echtpaar bestaand uit een Spaanse vrouw en een Nederlandse man, getrouwd in Nederland, vestigt zich in Spanje. De man besluit de scheiding aan te vragen en wil weten welk economisch regime op zijn huwelijk van toepassing is en of hij het ouderlijk gezag over de twee minderjarige kinderen kan krijgen.

Internationaal ondernemingsrecht Wat zijn de juridische gevolgen van een gecancelde of vertraagde vlucht binnen en buiten de Europese Unie? Wanneer heeft u recht op een schadevergoeding?

Internationaal contractenrecht Een Spaanse onderneming sluit een koopovereenkomst van goederen met een Duits bedrijf dat in Spanje is gevestigd. Voor het ondertekenen van het contract moet goed bestudeerd worden welk recht iedere partij bevoordeelt, het Duitse of het Spaanse. Tijdens het onderhandelen en opstellen van het contract moet hier rekening mee worden gehouden.

Internationaal huurrecht. Een Engelsman huurt een flat aan de Spaanse kust. De leidingen knappen en er is waterschade, maar de eigenaar wil er niets van weten.

Bij deze gevallen moet eerst bekeken worden welke rechter bevoegd is, en welke recht van toepassing op de casus. Zo kan de zaak perfect voorbereid worden en bij de juiste rechter worden voorgelegd.

Tulp Abogados, specialisten in Internationaal Privaatrecht

TULP ABOGADOS is gespecialiseerd in Internationaal Privaatrecht. Wij verdedigen uw belangen bij internationale echtscheidingen en erfenissen, internationale kinderontvoering of onbekwaamheidsverklaringen en bewindzaken van buitenlanders in Spanje. Tevens kunnen wij u advies geven op het vlak van vreemdelingenrecht en nationaliteit.

De specialisatie op het rechtsgebied staat bij TULP ABOGADOS voorop. Indien nodig, werken we samen met andere specialisten, zoals strafrechtadvocaten, fiscalisten en psychologen. Het kantoor is gevestigd in Madrid, van waaruit wij u in heel Spanje bij kunnen staan.

Tulp Abogados, specialisten in Internationaal Privaatrecht

TULP ABOGADOS is gespecialiseerd in Internationaal Privaatrecht. Wij verdedigen uw belangen bij internationale echtscheidingen en erfenissen, internationale kinderontvoering of onbekwaamheidsverklaringen en bewindzaken van buitenlanders in Spanje. Tevens kunnen wij u advies geven op het vlak van vreemdelingenrecht en nationaliteit.

Daarnaast kunt u bij TULP ABOGADOS terecht voor vragen en oplossen van conflicten binnen het internationale overeenkomstenrecht, nakoming van verplichtingen of internationale eisen.

De specialisatie op het rechtsgebied staat bij TULP ABOGADOS voorop. Indien nodig, werken we samen met andere specialisten, zoals strafrechtadvocaten, fiscalisten en psychologen.

Het kantoor is gevestigd in Madrid, van waaruit wij u in heel Spanje bij kunnen staan.

Especialistas en derecho internacional privado Adriana de Ruiter

Internationaal familierecht en Vreemdelingenrecht

Adriana de Ruiter

Meester in de Rechten bij de Rijksuniversiteit van Groningen, Nederland, en bij de Universiteit Carlos III, van Madrid, en een master vreemdelingenrecht bij ICADE (Madrid) en specialisatie internationaal recht bij de Universidad Nacional Autónoma de México.

Meer over Adriana de Ruiter

In 2002 heeft Adriana de Ruiter zich als advocaat bij het College van Madrid gevestigd. Tevens is ze werkzaam geweest als universitair docent bij de Afdeling bestuursrecht van de Universiteit Carlos III de Madrid, waar ze nog met enige regelmaat als gastdocent werkt, net als bij de Universiteit Autónoma de Madrid.

Adriana de Ruiter is gespecialiseerd in het oplossen van de economische en familierechtelijke conflicten in de internationale context, en Internationale Kinderontvoering. Ze is president van de beroepsvereniging ASIME, die werkzaam is op het gebied van Internationale Kinderontvoering.

Adriana de Ruiter heeft zich tevens gespecialiseerd in Collaboratief onderhandelingen.

Especialistas en derecho internacional privado Silvia Recuenco

Internationaal Privaatrecht en Huiselijk geweld

Silvia Recuenco

Meester in de Rechten bij de Universiteit van Castilla-La Mancha, advocaat bij het College van Madrid sinds 2001 en master in familie- en erfrecht bij de Escuela de Práctica Jurídica van de Universiteit Complutense van Madrid. Ze heeft haar rechtenstudie gecombineerd met een cursus bedrijfskunde.

Meer over Silvia Recuenco

Silvia Recuenco combineert de advocatuur met onderwijs en werkt sinds 2011 als docente bij het departement Internationaal Privaatrecht van de Universiteit Carlos III van Madrid. Hierdoor is zij de perfecte advocate voor de internationale zaken van zowel bedrijfsrecht als familierecht. Op de universiteit is ze betrokken bij verschillende proyecten die betrekking heben op haar specialiteit.

Daarnaast deelt ze haar juridische kennis met  andere collectieven die zich richten op het ondersteunen van de zwakkere mensen binnen de maatschappij. Ze is betrokken bij verschillende projecten van gemeentes in Madrid die het garanderen van het welzijn van de oudere bevolking ten doel hebben.

Meer weten over Tulp Abogados??

Meer informatie in een notendop

Specialisten in Internationaal Privaatrecht

LEDEN VAN

Tulp Abogados Especialistas en derecho internacional privado es miembro de lepca
Tulp Abogados Especialistas en derecho internacional privado es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Tulp Abogados Especialistas en derecho internacional privado es miembro de aeafa
Tulp Abogados Especialistas en derecho internacional privado es miembro de ASIME

U bent welkom op ons kantoor

Calle Rodríguez San Pedro nº 2, oficina 605
28015 Madrid ESPAÑA
Tel:(+34) 911 592 636
Mobiel: (+34) 678 715 732
Email: info@tulpabogados.com

Heeft u vragen?

Of als u hier de voorkeur aangeeft…

Laat een boodschap achter

Onze
Tarieven

En Tulp Abogados werkt bij
oorkeur met vaste tarieven
en biedt u een gesloten
begroting, zodat u van te
voren de kosten van de
procedure weet. Indien de client niet in staat
is het totale bedrag in een keer te betalen,
bieden we betalingstermijnen aan.
Vraag ons vrijblijvend om een begroting.

Volg ons

Social Media

En blijf op de hoogte

Heeft u vragen?

Of als u hier de voorkeur aangeeft…

Laat een boodschap achter

Heeft u nog vragen? Neem contact op met
Tulp Abogados.

Calle Rodríguez San Pedro nº 2, oficina 605
28015 Madrid ESPAÑA
Tel:(+34) 911 592 636
Mobiel: (+34) 678 715 732
Email: info@tulpabogados.com

  Acepto la política de privacidad.

  Heeft u nog vragen? Neem contact op met
  Tulp Abogados.

  Calle Rodríguez San Pedro nº 2, oficina 605
  28015 Madrid ESPAÑA
  Tel:(+34) 911 592 636
  Mobiel: (+34) 678 715 732
  Email: info@tulpabogados.com

   Ik accepteer het privacybeleid.

   bent welkom op U ons kantoor

   Calle Rodríguez San Pedro nº 2, oficina 605
   28015 Madrid ESPAÑA
   Tel:(+34) 911 592 636
   Mobiel: (+34) 678 715 732
   Email: info@tulpabogados.com

   Specialisten in Internationaal Privaatrecht

   LEDEN VAN