De onwetendheid over de plichten met betrekking tot de kinderen veroorzaakt een toename van zaken van internationale kinderontvoering

De onwetendheid over de plichten met betrekking tot de kinderen veroorzaakt een toename van zaken van internationale kinderontvoering

De verzoeken tot terugkeer in gevallen van internationale kinderontvoering door ouders zijn vanaf 2008 met drie procent gestegen. Ook heeft zich een toename voorgedaan van gevallen waarin de moeder de ontvoerder is (73% vergeleken met 69% van 2008). In deze gevallen is de moeder bijna altijd degene die de dagelijkse zorg over de kinderen heeft.
Deze gegevens blijken uit de laatste studies van de Conferentie van Den Haag, en vormen de reden van het bestaan van de verschillende beroepsverenigingen tegen kinderontvoering.

PRESENTACION ICALI


Vandaar dat we de oprichting van ICALI, op initiatief van onze Italiaanse collega’s, hartelijk verwelkomen. Deze vereniging werd op 23 november 2017 officieel voorgesteld, in de prachtige Biblioteca di Villa Lubin, in Roma. Onze advocaten, Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter, leden van de Spaanse zusterorganisaite ASIME, waren aanwezig. Ook waren vertegenwoordigers van DIAL en CALA aanwezig (respectievelijk de Nederlandse en de Engelse organisatie).
De uitdagingen voor de toekomst zijn de verbetering van mediation en het opstellen van protocollen tot een veilige terugkeer naar de gebruikelijke woonplaats van de kinderen.
Ook stellen alle verenigingen zich tot doel de ouders te informeren over hun rechten en plichten in internationaal perspectief. Alleen als de ouders de wetgeving over de bescherming van de kinderen kennen, kunnen ze zelf de verantwoordelijkheid nemen de conflicten over de kinderen zelf op te lossen en dit niet over te laten aan rechters en advocaten. Uiteindelijk weten de ouders zelf wat het beste is voor hun kinderen.

Neem vrijbijvend contact met ons op indien u meer informatie wilt over de verplichtingen met betrekking tot de kinderen of als u denkt dat uw geval een zaak van internationale kinderontvoering kan zijn.