De strijd tegen internationale kinderontvoering

De strijd tegen internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering is een groeiend fenomeen. Dagelijks trekken ouders met hun kinderen de grenzen over zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te hebben gesteld en onttrekken de kinderen aan het ouderlijk gezag van de ander. Soms weet de andere ouder waar de kinderen naar toe zijn gegaan, bijvoorbeeld naar het huis van de grootouders in het land van herkomst van de andere ouder, maar in veel andere gevallen is het land of de concrete verblijfplaats onbekend. De gevolgen voor de kinderen zijn dramatisch, zoals blijkt uit de film Victims of another war. Het kan met recht een van de grootste nadelen genoemd worden van de globalisatie.

Congreso over internationale kinderontvoering

Lepca in Berlijn


Om dit tegen te gaan is in 2013 een internationale organisatie opgericht van advocaten, LEPCA, dat staat voor Lawyers in Europe for Parental Child Abduction. Tulp Abogados was betrokken bij de oprichting van deze organisatie.
Het tweede LEPCA Congres werd afgelopen 26 en 27 januari in Berlijn gevierd werd. Dit was een goede gelegenheid om met advocaten van andere Europese landen de nieuwe ontwikkelingen te bespreken en oplossingen te zoeken voor de bestaande gevallen van kinderontvoering. De nadruk lag op het zoeken naar methodes om kinderontvoering te voorkomen, zoals crossborder mediation. Ook was aandacht voor de stem van het kind, hoe en wanneer de kinderen moeten worden gehoord en of de wil van het kind ingewilligd moet worden.
Tevens werden tijdens de LEPCA bijeenkomst de nationale verenigingen voorgesteld: in Spanje ASIME, in Nederland DIAL en in Engeland CALA. In Italië is het advocatenkantoor PMT Studio Legale  hard bezig met het opzetten van een vereniging.

PRESENTATIE ASIME BERLIJN

PRESENTATIE ASIME BERLIJN

De samenwerking op nationaal en internationaal verband is van wezenlijk belang voor de goede oplossing van kinderontvoeringszaken. Nog beter is natuurlijk de kinderontvoering te voorkomen. Vraag aan een gespecialiseerde advocaat wat te doen indien u met de kinderen wilt emigreren en wat te doen indien uw (ex) partner de kinderen zonder uw toestemming heeft meegenomen naar een ander land.
Laat de kinderen geen slachtoffer worden van de mogelijkheden die de open grenzen bieden!