Een nieuwe wet is 3 juli jongstleden gepubliceerd in het Spaanse staatsblad, en wel de Wet van Vrijwillige Jurisdictie (Ley de Jurisdicción Voluntaria). Deze wet heeft veel belangrijke gevolgen voor alle burgers in Spanje, en wijzigt veel zaken op gebied van ondere andere het erfrecht en familierecht, zoals  echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlanders die in Spanje wonen. In deze blog zullen stapsgewijs alle veranderen aan het licht komen, maar eerst een korte uitleg.
Wat betekent Vrijwillige Jurisdictie?
De vrijwillige jurisdictie onderscheidt zich van de verplichte rechtsverordering in die zin dat het zaken betreft waarbij de burgers géén conflict onderling hebben, maar het onderwerpen betreft die niet aan de wil van de partijen kan worden overgelaten. We moeten hierbij denken aan adoptie, aan erkenning van een kind, maar ook aan controle over de bescherming van ouderen of een erfenis zonder testament. Ook indien de erfgenamen géén ruzie onderling hebben over de verdeling, moet een rechter bepalen wie de erfgenamen zijn.
De procedures van vrijwillige jurisdictie worden dus toegepast op zaken die wèl door een rechter of andere autoriteit bepaald moeten worden, maar partijen onderling géén conflict hebben.
Veranderingen in familie- en personenrecht in Spanje
Deze nieuwe wet brengt belangrijke wijzigingen aan in de procedures over het personen- en familierecht. Wat personen betreft gaat om de volgende procedures: erkenning van kinderen, benoemen van een juridische beschermer, rekening geven van de juridische beschermer, adoptie, voogdij en onderbewindstelling van ouderen, controle van de mantelzorg, emantipatie van minderjarigen, bescherming van het vermogen van personen met een handicap, de verklaring van overlijden, net als het schenken van organen van levende donors. Wat betreft het familierecht gaat het om nieuwe regels omtrent toestemming tot huwelijk in bepaalde gevallen en zaken met betrekking tot ouderlijk gezag. Ook het erfrecht ondergaat wijzigingen waaronder opvallend een uitbreiding van de gronden waarop iemand onterfd kan worden.
Twee voorbeelden om aan te geven hoe belangrijk de aanpassingen van deze wet zijn. Met deze wet kunnen echtscheidingen in Spanje, indien voldaan aan bepaalde omstandigheden, door een notaris worden uitgesproken. Daarnaast wordt de procedure van terugkeer in geval van Internationale Kinderontvoering in Spanje verscherpt.
Er zijn nog veel meer wijzigingen, die, zoals gezegd, een grotere impact zullen hebben op het leven van de mensen dan wel verondersteld wordt. Bij deze het startschot tot een serie over deze nieuwe wet en de gevolgen voor Nederlanders die in Spanje wonen, die u ons blog kunt volgen.
Heeft u vragen of wilt u weten wat voor u de gevolgen zijn, neem dan vrijblijvend contact op met Tulp Abogados.