Erfrecht voor buitenlanders in Spanje

Erfrecht voor buitenlanders in Spanje

Erfrecht in Spanje

Erfrecht in Spanje

De Ambassade van Noorwegen heeft Tulp Abogados gevraagd zorg te dragen over een lezing met als onderwerp “Erfrecht van buitenlanders in Spanje”. Deze lezing is afgelopen 21 november 2014 gehouden in de Ambassade van Noorwegen in Madrid. Aanwezig was consulair personeel van onder andere landen als Duitsland, Verenigd koninkrijk, Ierland, Zwitserland, Zweden, Canada en Nederland.
De reden tot organisatie was de toename van verzoeken die de consulaten ontvangen met betrekking tot de problemen omtrent erfenissen van buitenlanders in Spanje. De afwikkeling van de erfenis kan moeizaam zijn.
De lezingen werden gehouden door de advocaten van Tulp Abogados Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter.


Silvia Recuenco legde kort uit hoe te handelen indien een buitenlander in Spanje komt te overlijden, welke regels van Internationaal privaatrecht van toepassing zijn en welke procedure in Spanje gevoerd moet worden. Tevens had ze aandacht voor de vraag of een buitenlands testament al dan niet geldig is in Spanje, en wat te doen in die gevallen waarin de overleden persoon geen testament heeft opgesteld.
Ook bracht Silvia Recuenco de aanwijzigingen aan het licht, die in werking zullen treden op 17 augustus 2015 op basis van de Verordening EU 650/2012 van 4 juli 2012 over internationale erfenissen. Deze nieuwe regelgeving introduceert een Europees certificaat, waarmee -hopelijk- de erfenissen van buitenlanders die in Spanje komen te overlijden soepeler zullen verlopen. Van groot belang is de radicale wijziging met betrekking tot de toepasselijke wet op de erfenis: in plaats van de nationale wet ten tijde van overlijden zal vanaf augustus 2015 de wet van de residentie ten tijde van overlijden van toepassing zijn. Indien personen hun nationale wet willen toepassen, moeten ze dit bij leven duidelijk stellen.
Het tweede  deel van de lezing had als doel enige duidelijkheid te geven in het Spaanse belastingsysteem. Erfgenamen die in Spanje wonen moeten erfbelasting betalen, al komt de erfenis uit het buitenland. Maar ook mensen die in het buitenland wonen en een erfenis uit Spanje ontvangen zijn belastingplichtig. Afhankelijk van de situatie kunnen deze bedragen behoorlijk oplopen. Advies is daarom ook in deze zaken van groot belang.
Tijdens de lezing had Adriana de Ruiter nog even aandacht voor een recent arres van het Europese Hof van Justitie, waarin Spanje veroordeeld wordt omdat de belastingwetgeving discriminerend was  ten opzichte van mensen die buiten Spanje woonden. Tot dit arrest moesten namelijk de mensen die in het buitenland woonden vaak véél meer belasting betalen dan de belastingplichtingen die in Spanje woonden. Spanje zal aan de gedupeerden het geld terug moeten geven. Vraag advies indien dit uw geval is.