Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje, in belang van het kind

Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje, in belang van het kind

Op vrijdag 12 juni was Tulp Abogados aanwezig op het Congres “Trabajando en pro de la Infancia y la Adolescencia” (Werken voor het belang van het kind) dat georganiseerd was door de Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (Confederatie voor het belang van het kind). Rechters en advocaten, sociaal werkers, psychologen en zelfs kinderartsen waren aanwezig. Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje en de aanwezigheid van het kind in de rechtszaak en beschermende maatregelen passeerden, onder andere, de revue.

Belang van het kind

Belang van het kind


Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje
Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje betekent niet dat een exact gelijke tijdverdeling moet worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld de ene week bij de een en de andere bij de andere ouder slapen en verblijven. Zoals de Forensische Psycholoog Vicente Ibáñez Valverde herinnerde, gaat niet om de letterlijke tijdverdeling, maar om de betrokkenheid van beide ouders bij de opvoeding van de kinderen. Het gaat niet om de naam, maar om de inhoud van de regeling.
Ook werd nogmaals gewezen op het feit dat bij gedeeld ouderlijk gezag ook alimentatie betaald kan worden. Menigeen is in de veronderstelling dat dit niet het geval is, en daarom ook de reden voor een aantal ouders om dit te vragen. Echter als de economische situatie van de een veel beter is dan die van de ander, zal de eerste financieel meer moeten bijdagen aan de zorg over de kinderen. Een alimentatie kan dus op zijn plaats zijn.
Het kind in de rechtszaak
Kinderen vertonen vaak fysieke klachten die in direct verband staan met de conflictieve thuissituatie. Vandaar dat kinderartsen, psychologen, sociaal werkers en rechter huiverig zijn over het betrekken dan de kinderen bij de oplossing van het conflict. Maar niet vergeten moet worden dat kinderen ook recht hebben gehoord te worden indien de beslissingen gevolgen voor ze kunnen hebben. Een goede begeleiding en duidelijke informatie kan veel onzekerheid bij de kinderen voorkomen.
De kinderen moeten begrijpen wát ze van een rechter kunnen verwachten. Horen betekent immers niet dat alle wensen worden ingewilligd. De kinderen moetern dus weten dat de beslissingen genomen worden door de rechter, niet door de kinderen zelf.
Belang van het kind
De woorden ter afsluiting van het congres benadrukten nogmaals dat bij alle maatregelen die over kinderen genomen worden, het belang van het kind altijd voorop staat. Het is aan alle betrokken partijen om dit nooit te vergeten.