Huiselijk geweld in internationaal kader

Huiselijk geweld in internationaal kader

Huiselijk geweld in internationaal kader was het onderwerp voor de III LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades. De lezing vond plaats op ons kantoor op 27 oktober 2015.

De reden waarom we dit onderwerp gekozen hebben was dat uit onze praktijk blijkt dat het geweld van de man over de vrouw ook in internationale context gewoon voorkomt.

Huiselijk geweld in internationaal kader

Maribel Álvarez González, Silvia Recuenco Pérez, Ignacio Sanz Cabrejas, Francisco Javier Pérez Olleros Sánchez-Bordona, Adriana de Ruiter

Het huiselijk geweld blijft niet beperkt tot bepaalde klassen, nationaliteiten of culturen, maar vinden we terug in alle lagen van de bevolking, en dus ook tussen buitenlanders of gemende huwelijken.

Tulp Abogados vindt het belangrijk dat zowel slachtoffers, beschuldigden en daders hun rechten kennen. En daarom moet het personeel van Consulaten en Ambassades op de hoogte zijn van de juridische aspecten van dit drama.

De Lezing werd voorgezeten door de psychologe Maribel Álvarez González. De rechter Francisco Javier Pérez Olleros Sánchez-Bordona, die tot voor kort rechter van de Rechtbank over Geweld over de Vrouw nummer 8 van Madrid was, heeft aandacht besteed aan de Europees Beschermingsbevel en de procedure in Spanje. Ignacio Sanz Cabrejas, strafrechtadvocaat en gebruikelijke medewerker van Tulp Abogados, heeft de verdediging van de beschuldigde uiteengezet. Silvia Recuenco Pérez en Adriana de Ruiter, advocaten van Tulp Abogados, wijdden hun lezingen, respectievelijk, aan het verschil tussen huiselijk geweld en geweld over de vrouw en aan de civiele gevolgen van huiselijk geweld.

We hopen hiermee een steentje bij te dragen aan het uitroeien van dit kwaad. De eerste stap hiervoor is informatie over de rechten van de slachtoffers. Het telefoonnummer voor vrouwen die slachtoffer zijn is 016.