Het vrije verkeer van documenten, volstaat de Apostille van Den Haag?

Het vrije verkeer van documenten, volstaat de Apostille van Den Haag?

Legalisatie van documenten

Apostilla de La Haya

De IV LEZING INTERNATIONAAL FAMILIERECHT, georganiseerd door TULP ABOGADOS voor het personeel van Consulaten en Ambassades, had als onderwerp de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen en andere documenten in Spanje. De lezing vond plaats op ons kantoor op 25 oktober 2016.

De officiële documenten zijn in het dagelijkse leven erg belangrijk. We gebruiken ze niet dagelijks, maar als ze vereist zijn, kunnen we niet zonder. Het gaat om geboorte- en huwelijksaktes, vonnissen met betrekking tot echtscheidingen en uitvoering ouderlijk gezag, maar ook notariële documenten, zoals een machtiging of testament. Daarnaast zijn natuurlijk andere papieren, zoals een diploma of bepaald certificaat, van wezenlijk belang.


Bij emigratie naar een ander land, doet de vraag zich voor of deze documenten in het buitenland dezelfde geldigheid hebben als in bijvoorbeeld Nederland, of in een ander land waar ze zijn opgemaakt. En indien deze erkenning niet automatisch is, welke stappen dan moeten worden ondernomen om de geldigheid te verkrijgen. Is de Apostille van Den Haag hiervoor voldoende?
Deze en andere vragen werden beantwoord voor het personeel van de Consulaten in Madrid door verschillende specialisten. Naast natuurlijk de advocates van Tulp Abogados Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter, konden we weer rekenen op de bijzondere bijdrage van Alfonso Calvo Caravaca, hoogleraar Internationaal Privaatrecht, en Juliana Rodríguez Rodrigo, Docent Internationaal Privaatrecht , beiden aan de Universiteit Carlos III in Madrid.

Net als vorige jaren was de opkomst zeer bevredigend. We hopen dat Tulp Abogados hiermee heeft bijgedragen aan de betere dienstverlening van de consulaten aan burgers van hun eigen land die in Spanje woonachtig zijn.

Mocht u zelf vragen hebben over de geldigheid van Nederlandse documenten in Spanje, of van Spaanse documenten in Nederland, kunt u altijd direct contact opnemen met Tulp Abogados.