Ouders staan voor moeilijke keuze een school voor hun kinderen te bepalen. En de schoolkeuze in Spanje is daar geen uitzondering op. Er zijn in Spanje verschillende soorten scholen. Openbare scholen, privé scholen, ‘colegios concertados’, religieuze scholen, twee- of zelfs drietalige scholen… Aanbod genoeg, en daarmee ook de kiem van talloze conflicten tussen ouders. En als de ouders gescheiden zijn, kan de schoolkeuze helemaal grote problemen opleveren. Wie kiest de school? En wat als een van de ouders het kind van school wil veranderen?

De rechter beslist

Ouders beslissen samen de school van de kinderen

‘Patria Potestad’
De schoolkeuze behoort tot de rechten en plichten van de ouders die onder de ‘patria potestad’ vallen. Dit concept moet niet verward worden met de Nederlandse term ‘ouderlijk gezag’ en ook niet met de Spaanse ‘custodia’. De “patria potestad” gaat over de belangrijke beslissingen over het leven van de kinderen. Dit zijn, kortgezegd, de woonplaats, school, medische behandeling en religieuze opvoeding. Over deze vier aspecten van het leven van het kind moeten de ouders samen beslissen. Ook als ouders gescheiden zijn, hebben beide (hoge uitzondering daargelaten) de ‘patria potesad’ over de kinderen, en daarmee dus het recht én de plicht een school te kiezen voor de kinderen.

Schoolkeuze
Het voorgaande betekent dat beide ouders het eens zullen moeten zijn over de school van hun kinderen. En ook als in de toekomst een van de ouders van mening is dat het kind beter naar een andere school kan gaan, zal de andere ouder toestemming moeten geven.
Vroeger was het niet ongebruikelijk dat een van de ouders het kind van school veranderde zonder hiervan de andere ouder in te lichten. Dit is niet correct. En vandaar ook dat scholen steeds vaker vragen om de handtekening van beide ouders voordat de kinderen worden ingeschreven.

Onenigheid tussen ouders
Wat als ouders het niet eens zijn? Dat betekent niet dat het kind niet ingeschreven moet worden op een school. Dat zou afhankelijk van de leeftijd van het kind in strijd zijn met de leerplicht, en zelfs een delict van de ouders kunnen zijn.
Indien ouders er zelf niet uitkomen, zullen ze naar de rechter moeten stappen. De rechter maakt niet zelf de schoolkeuze, maar geeft een van de twee ouders het recht deze keuze te maken.
De rechter zal hierbij rekening houden met het belang van het kind. Het feit dat het kind niet goed is geïntegreerd, kan een goede reden zijn om van school te veranderen. Een verzoek tot wijziging van school van een kind dat lekker in zijn vel zit en waarvan de verandering niet gebaseerd is op het belang van het kind, zal minder snel door de rechter worden ingewilligd.

Procedure
De procedure tot dit verzoek is de zogenaamde ‘vrijwillige rechtspraak’. Het is een korte procedure waarbij na het indienen van het verzoek alle partijen voor de rechter moeten komen om hun mening uiteen te zetten. Op grond van het geleverde bewijs, zal de rechter zijn beslissing nemen.
Probleem is echter wel eens dat tegen de tijd dat de procedure is beëindigd, het schooljaar inmiddels is afgelopen. Proberen samen de school uit te kiezen is dus altijd een stuk sneller.