De Europese verordening over huwelijksvermogensstelsels treedt vandaag in werking

De Europese verordening over huwelijksvermogensstelsels treedt vandaag in werking

De Verordening 2016/1103 van de Raad, van 24 juni 2016 van de Raad, ziet op een nauwere samenwerking over de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels. Met deze nieuwe norm wordt in een aantal Europese laDe Europese verordening over huwelijksvermogensstelsels treedt vandaag in werkingnden een einde gemaakt aan de bestaande interne regels van Internationaal Privaatrecht.

 


De verordening heeft betrekking op de bevoegdheid van de rechterlijke macht, de toepasselijk wet en de uitvoering van beschikkingen over de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en derden ten gevolge van het huwelijk, of de ontbinding ervan, indien zich internationale elementen voordoen. Hierbij moeten we denken aan de verschillende nationaliteiten van de echtgenoten, of het feit dat een echtpaar in het buitenland woont. De verordening betreft alleen huwelijksvermogensstelsels. Andere zaken, zoals erfrecht, eventuele rechten op alimentatie, sociale zekerheid of bekwaamheid van echtgenoten zijn nadrukkelijk uitgesloten.

De verordening is vanaf vandaag van toepassing, dus vanaf 29 januari 2019. Alle zaken met betrekking tot de huwelijksvermogensstelsels die vóór 29 januari zijn aangevangen worden niet via deze verordening opgelost. Op zaken van voor vandaag blijven dus de bestaande interne regels van toepassing.
De nationaliteit van de betrokken echtgenoten is niet relevant voor de toepassing van de verordening. Op alle zaken die zich in Spanje voordoen, zal deze verordening toegepast worden. Ook als de partijen een nationaliteit van een land van buiten de Europese Unie hebben.

Niet alle landen van de Europese Unie hebben deze verordening aangenomen. Nederland, België en Spanje wel. Mensen die vanaf vandaag in deze landen in het huwelijk treden, zullen dus met deze Verordening te maken krijgen. Mocht een echtscheiding vanaf nu in deze landen aangediend worden, zal de verordening ook worden toegepast, ongeacht de nationaliteit van de partijen. Op al deze gevallen is internationaal familierecht van toepassing. En dit kan grote gevolgen hebben.

Deze verordening is alleen van toepassing op de vermogensstelses tussen gehuwden. Op de economische betrekkingen tussen geregistreerde partners is de Verordening 2016/1104 van toepassing, die tevens vandaag in werking treedt.

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over de gevolgen van deze wijzigingen voor de huwelijksvermogensstelsels of economische betrekkingen met uw echtgenoot of partner. Een goed advies kan veel financiële problemen voorkomen.

Adriana de Ruiter (aderuiter@tulpabogados.com)