De Apostille van Den Haag is niet meer nodig

Sinds 16 februari 2019 is binnen de Europese Unie is de Apostille van Den Haag nniet meer nodig voor bepaalde documenten. De Verordening 2016/1191 van het Europese Parlement en de Raad is in werking getreden. Deze heeft betrekking heeft op het gebruik van bepaalde openbare documenten. Het betreft de volgende aktes en certificaten: geboorte, in leven zijn, overlijden, naam, huwelijk, burgerlijke staat, (echt)scheiding, geregistreerd partnerschap, afstamming, adoptie, woonplaats of residentie, nationaliteit en verklaring van goed gedrag (afwezigheid van strafblad).

Alle bureaucratische rompslomp van legalisatie en vertaling wordt hiermee opgeheven: vanaf dit moment worden standaardmodellen gebruikt die in alle Europese lidstaten geldig zijn. Deze standaardmodellen worden meteen meertalig opgesteld, zodat ook vertalingen niet meer nodig zijn. De kosten voor de afgifte van de documenten mogen niet hoger zijn dan de productiekosten.

De burger wint dus aan gemak en bespaart kosten. Het reizen binnen de Europese Unie wordt hiermee makkelijker gemaakt.