Het lezen van de email van de echtgenoot kan een misdrijf zijn

Het lezen van de email van de echtgenoot of het gebruiken van privé documenten voor een echtscheidingsproces kan een misdrijf zijn. Deze, en andere strafrechtelijke zaken, kwamen aan de orde tijdens het Congres van de AEAFA (de Spaanse Vereniging Familierecht Advocaten). Het jaarlijkse congres werd op 8 en 9 maart jl gevierd in Madrid.

AEAFA 2019

Tijdens deze dagen werd ook de meest recente jurisprudentie van de Spaanse Hoge Raad doorgenomen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de uitspraak over het gebruik van de gezinswoning door een nieuwe partner. Hier worden grenzen aangesteld, om te voorkomen dat de ex echtgenoot de woning voor de nieuwe echtgenoot moet betalen.

Ook werd de laatste uitspraak over alimentatie van volwassen kinderen besproken. Anders dan in het Nederlandse recht, zijn de ouders in Spanje voor hun kinderen verantwoordelijk totdat ze economisch zelfstandig zijn. Echter, indien er geen enkele relatie tussen ouder en volwassen kind is, komt ook een einde aan de verplichting, aldus de Hoge Raad.

Naast deze vragen van Spaans familierecht, was er tevens ruimte voor internationaalrechtelijke kwesties. De toepassing van de Verordening over economische huwelijksregime werd uitgebreid besproken.

Tulp Abogados was, als gebruikelijk, aanwezig bij dit jaarlijkse Congres. Dankzij de informatie die tijdens deze dagen wordt gegeven, blijft Tulp Abogados op de hoogte van alle recente ontwikkelingen binnen het nationale en internationale familierecht. En dat is van wezenlijk belang om de belangen van onze clienten te behartigen.

Adriana de Ruiter