Internationaal recht in Spanje

Internationaal recht in Spanje

Veel mensen krijgen te maken met internationaal recht in Spanje zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. En dat terwijl het juist heel belangrijk is te

Internationaal familierecht in Spanje

Internationaal familierecht in Spanje

weten of op ons geval internationaal recht van toepassing is. De gevolgen van het nemen van beslissingen op grond van verkeerde veronderstellingen kunnen zowel zeer ingrijpend zijn op economisch gebied als op persoonlijk  vlak.

Internationale gevallen

Wanneer is internationaal familierecht op ons geval van toepassing? We spreken van een zaak met internationale elementen als de betrokken partijen van verschillende nationaliteiten zijn of als de betrokken partijen niet in het land van hun eigen nationaliteit wonen. Alle familierechtelijke betrekkingen en zaken van deze mensen worden beheerst door het internationale familierecht.

Familierechtelijke kwesties

Van belang is dan te weten wanneer er familierechtelijke kwesties aan de orde zijn. Dit is al het recht dat ons leven in gezinsverband regelt: vanaf de geboorte tot na de dood – de erfenis is namelijk ook een familierechtelijke vraag. Het familierecht geeft de inhoud van de rechten en plichten tussen ouders en kinderen aan, regelt de betrekkingen tussen echtgenoten tijdens én na het huwelijk, bemoeit zich met de relaties tussen andere familieleden en geeft tot slot aan welke rechten er bestaan ten opzichte van de erfenis.

Internationaal familierecht

Als we eenmaal weten dat op ons geval internationaal familierecht van toepassing is, moeten we kijken wát dit recht precies regelt. Uitzonderingen daargelaten, is het internationaal familierecht géén inhoudelijk recht, maar een verwijsrecht. Met andere woorden, aan de hand van het internationale familierecht weten we wélk recht op onze zaak van toepassing is.

Wetten en verdragen Internationaal familierecht

Het internationale familierecht bestaat op drie niveaus: landelijk, Europees en internationaal. Eerst zal gekeken moeten worden of op onze zaak een Internationaal Verdrag van toepassing is, zoals bijvoorbeeld het Kinderontvoeringsverdrag van Den Haag van 1980, of een eventueel ander Verdrag van Den Haag of van een ander internationaal instrument. Is er geen internationaal verdrag, dan moeten we kijken naar eventuele Europese regels. Het bijzondere van het Europese recht is dat het ook van toepassing kan zijn op mensen met een nationaliteit uit derde landen (zoals Marokkanen of Amerikanen) als deze in Europa wonen. En tot slot, als er –nog- geen internationale of Europese regels zijn, moeten we terugvallen op het nationale recht van het land waar de zaak zich voordoet.

We raden aan altijd gespecialiseerd advies in te winnen als u een familierechtelijke beslissing neemt en uw geval internationale elementen kent. Tulp Abogados is gespecialiseerd in internationaal recht in Spanje.