II Conferentie Internationaal Familierecht – Juridische bescherming van ouderen in Spanje

II Conferentie Internationaal Familierecht – Juridische bescherming van ouderen in Spanje

De II CONFERENTIE INTERNATIONAAL FAMILIERECHT had dit jaar als titel “De juridische bescherming van ouderen in Spanje“. De conferentie, georganiseerd door Tulp Abogados, is op 30 oktober 2014 in ons kantoor met groot succes gehouden.
De conferentie was bestemd voor personeel van Consulaten en Ambassades. De informatie was gericht op het antwoorden van de vragen die buitenlanders aan hun consulaten stellen.

De conferentie werd geopend door de advocaat Adriana de Ruiter, die tevens de andere sprekers voorstelde. De eerste spreker was Dr. Isabel Antón Juarez, universitair docent van de Universiteit Carlos III van Madrid. Zij gaf uitleg over de bevoegdheid, de toepasselijke wet en uitvoering van de buitenlandse beschikkingen met betrekking tot onbekwaamheid.
Als tweede spreker kwam de Officier van Justitie, Brenda Da Silva, aan het woord. Zij is werkzaam op de afdeling Bescherming van ouderen en Onbekwaamheid Cádiz, in Zuid-Spanje. Zij legde de procedure uit die leidt tot de beschikking van onbekwaamheid en had tevens aandacht voor de verantwoordelijkheden van de bewindvoerder of voogd.
De conferentie werd beëindigd door de advocaat van Tulp Abogados, Silvia Recuenco Pérez. Haar onderwerp trof de buitengerechtelijke mogelijkheden tot juridische bescherming van ouderen in Spanje, met speciale aandacht voor de buitenlandse ouderen in Spanje.

De belangrijkste conclusie van de conferentie was dat er nog veel werk te verrichten is ter verbetering van de juridische bescherming van ouderen in Spanje.

II Conferentie Internationaal Familierecht – Juridische bescherming van ouderen in Spanje

Bescherming-ouderen