De advocaat Adriana de Ruiter, van Tulp Abogados, heeft afgelopen 8 mei college gegeven op de Universiteit Rome III, over de verdedigingsgronden inzake Internationale Kinderontvoering. Het college bestond uit drie delen. Het eerste uur werd besteed aan een theoretisch gedeelte, waarin de verdedigingsgronden uit het Haagse Verdrag 1980 over Internationale Kinderontvoering aan de orde kwamen. [caption id="attachment_735" align="alignright" width="295"]College Internationale Kinderontvoering in de Universiteit van Rome III College Internationale Kinderontvoering in Rome[/caption]
Vanaf augustus 2015 zal de situatie van het internationale erfrecht in Spanje en daarmee de erfenissen van buitenlanders in Spanje grondig wijzigen. De internationale erfenissen worden [caption id="attachment_723" align="alignright" width="150"]Erfenis in Spanje Belasting over de erfenis in Spanje[/caption] makkelijker en duidelijker af te handelen door de inwerkingtreding van de nieuwe “EU Verordening 650/2012, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring”, kortweg de Erfrechtverordening. Deze verordening heeft géén gevolgen voor de belasting over de erfenis of anderzins over successierechten, maar wel over veel andere aspecten van de erfopvolging. We zullen in de komende tijd regelmatig aandacht besteden aan de te verwachten veranderingen, aan de hand van voorbeelden uit ons dagelijkse praktijk gegrepen.
Bij het woord Kinderontvoering wordt gedacht aan een enge man die kleine kinderen meesmokkelt. Echter, in veruit de meeste gevallen is de [caption id="attachment_702" align="alignright" width="182"]Internationale kinderontvoering in Spanje Internationale kinderontvoering in Spanje[/caption] dader van kinderontvoering één van de ouders, en hiervan weer ruim 70% de moeder. Door de globalisatie en de toename van het aantal gemengde huwelijken is het aantal ontvoeringen van minderjarige kinderen in Spanje enorm gegroeid. Wat is internationale kinderontvoering? Internationale kinderontvoering wordt gepleegd door
[caption id="attachment_699" align="alignright" width="150"]Erfrecht in Spanje Erfrecht in Spanje[/caption] De Ambassade van Noorwegen heeft Tulp Abogados gevraagd zorg te dragen over een lezing met als onderwerp “Erfrecht van buitenlanders in Spanje”. Deze lezing is afgelopen 21 november 2014 gehouden in de Ambassade van Noorwegen in Madrid. Aanwezig was consulair personeel van onder andere landen als Duitsland, Verenigd koninkrijk, Ierland, Zwitserland, Zweden, Canada en Nederland. De reden tot organisatie was de toename van verzoeken die de consulaten ontvangen met betrekking tot de problemen omtrent erfenissen van buitenlanders in Spanje. De afwikkeling van de erfenis kan moeizaam zijn. De lezingen werden gehouden door de advocaten van Tulp Abogados Silvia Recuenco en Adriana de Ruiter.
[caption id="attachment_681" align="alignright" width="250"]Juridische aspecten van scheiden in Spanje Scheiden-in-Spanje[/caption] Veel Nederlandse gezinnen hebben zich in Spanje gevestigd. Sommigen zijn op de bonnefooi gekomen, anderen hebben een baan aangeboden gekregen. Ook zijn er veel gemengde huwelijken: Nederlanders die met Spanjaarden zijn getrouwd. Maar het zonnige Spanje is geen garantie voor het in stand houden van een huwelijk. Ook hier doen zich (echt)scheidingen voor. De vraag dringt zich dan op of Nederlanders kunnen scheiden in Spanje, en zo ja, met welke aspecten rekening gehouden moet worden.
De moderne tijden en de veranderende familiestructuren hebben nogal wat veranderingen met zich meegebracht op gebied van het ouderlijk gezag. Vroeger was dit duidelijk: een gehuwd stel kreeg kinderen en de ouders hadden over de kinderen het gezag. Maar nu bestaan de gezinnen niet meer uit “papa, mama en de kinderen”. Ongehuwde stellen, alleenstaande moeders, uit twee gescheiden gezinnen samengestelde nieuwe families... kortom, er bestaan vele vormen waarin de kinderen opgroeien. En dit heeft natuurlijk gevolgen voor het ouderlijk gezag. Hebben de nieuwe partners van de ouders rechten (en plichten) ten opzichte van de kinderen? Waar staat de vader van de ongehuwde en niet met hem samenwonende moeder?