De advocaten in Spanje, Tulp Abogados, winnen in cassatie een zaak over Internationaal Privaatrecht

De Spaanse Hoge Raad (Tribunal Supremo) heeft Tulp Abogados gelijk gegeven over de toepassing van het Internationaal Privaatrecht.

Tulp Abogados wint cassatie

Tulp Abogados wint cassatieberoep


In deze zaak betrof het de toepassing en het bewijs van Chinees recht in een conflict tussen twee Chinezen die woonachtig zijn in Madrid. De een had de ander geld geleend, en weigerde dit terug te geven. Dankzij het beroep van Tulp Abogados krijgt de lener zijn geld terug.
Zowel de rechtbank van eerste aanleg als de tweede instantie hadden ten onrechte het Spaanse recht toegepast. Tulp Abogados kreeg gelijk in de toepassing van het Chineze recht. En omdat de inhoud van dit recht bewezen is door Tulp Abogados in samenwerking met een Chineze advocaat, kon de Hoge Raad de zaak oplossen en de lener gelijk geven.
Uit deze zaak blijkt weer het belang van de kennis van het Internationaal Privaatrecht en het correct toepassen van het buitenlandse recht in de Spaanse rechtbanken. Wij adviseren dan ook in internationale zaken altijd een gespecialiseerde advocaat in armen te nemen.