Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

Zaken doe je internationaal. Dit geldt al jaren lang voor de grote multinationals, maar ook kleinere, nationale bedrijven moeten de internationale markt op om te overleven. En zelfs de kleine ondernemingen of “zzp’ers” zoeken steeds vaker klanten in het buitenland. Dankzij Internet kan een vertaler of een consultant zijn diensten over de hele wereld aanbieden, zonder dat in elke gebied fysieke kantoren moeten worden geopend of vertegenwoordigers aangenomen. Dat maakt internationaal zaken doen een stuk makkelijker.

Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

Zaken doen in Spanje

Maar het brengt ook nieuwe juridische vraagstukken met zich mee. Wat als de klanten consumenten in het buitenland zijn? Hoe zit het dan met de wetgeving van bescherming van consumenten? Kunnen de in Nederland opgestelde algemene voorwaarden ook aan klanten in Spanje opgelegd worden? En als er zaken worden gedaan met andere ondernemingen, hoe zit het dan met de nakoming van de contracten? En als er niet wordt betaald? Welke wetgeving is van toepassing? Wat zijn de vereisten om te investeren in Spanje?

Nederlanders zijn altijd goede kooplieden op de internationale markt geweest en zijn dus redelijk bekend met de complicaties van het internationaal handelen. Vroeger was het gebruikelijk lokale advocaten en adviseurs in armen te nemen. Deze kenden het ondernemings- en arbeidsrecht in Spanje om succesvol een bedrijf te starten. Maar tegenwoordig ligt dit een beetje anders. De Europese regelgeving en verdragen met betrekking tot het internationale privaatrecht bieden een grotere zekerheid aan internationaal handelen. Maar het betekent ook dat de ondernemers gespitst moeten zijn op de juridische complicaties van deze manier van zakendoen. Een lokale advocaat is hiervoor niet meer voldoende. Om succesvol zaken te doen in Spanje, heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in internationaal ondernemingsrecht in Spanje.

Tulp Abogados is de specialist die het internationale recht ként en wéét toe te passen. Recentelijk hebben we een cassatieberoep gewonnen over de toepassing van dit internationale recht. Het betrof een zaak tussen twee zakenlieden, een Chinees en een Spanjaard, van Chineze afkomst. De Chinees had de ander geld geleend. Het leencontract was in China ondertekend. Maar de in Spanje wonende geldlener betaalde niet terug, en beriep zich hiervoor op de verjaring van het contract op basis van het Spaanse recht. Dankzij de tussenkomst van Tulp Abogados, kon bewezen worden dat in dit geval Chinees recht van toepassing was, waarin een andere verjaartermijn wordt gehanteerd. En moest dus toch het geleende geld terugbetaald worden.

Het is echter raadzaam de zaken zo te regelen dat geen twijfel mogelijk is over de toepassing van het recht. En dat kan door het perfect opstellen van de overeenkomst. Een goed gesloten contract is een garantie voor goede zaken. Neem voor advies contact op met Tulp Abogados.