Tulp Abogados heeft op uitnodiging van de Koninklijke Ambassade van Noorwegen in Spanje op 5 februari 2015 een lezing over Spaans recht gehouden voor het personeel van de Ambassade. Onderwerpen als algemene juridische organisatie en de Spaanse strafrechterlijke procedure zijn de revue gepasseerd. Ook is enige tijd...

Veel mensen krijgen te maken met internationaal recht in Spanje zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. En dat terwijl het juist heel belangrijk is te [caption id="attachment_715" align="alignright" width="300"]Internationaal familierecht in Spanje Internationaal familierecht in Spanje[/caption] weten of op ons geval internationaal recht van toepassing is. De gevolgen van het nemen van beslissingen op grond van verkeerde veronderstellingen kunnen zowel zeer ingrijpend zijn op economisch gebied als op persoonlijk  vlak.
Afgelopen 28 november, heeft Silvia Recuenco, advocaat bij Tulp Abogados, op uitnodiging van de vakgroep Internationaal Privaatrecht van [caption id="attachment_706" align="alignright" width="300"]Tulp Abogados werkt samen met de Vakgroep Internationaal Privaatrecht van de Universidad Carlos III van Madrid Silvia Recuenco op de stoel van de rechter[/caption] de Universidad Carlos III de Madrid, opgetreden als rechter in een roll play georganiseeerd door de universitair docente Isabel Antón Juárez. De studenten hadden verschillende zaken over internationaal privaatrecht voorbereid.
De II CONFERENTIE INTERNATIONAAL FAMILIERECHT had dit jaar als titel "De juridische bescherming van ouderen in Spanje". De conferentie, georganiseerd door Tulp Abogados, is op 30 oktober 2014 in ons kantoor met groot succes gehouden. De conferentie was bestemd voor personeel van Consulaten en Ambassades. De informatie was gericht op het antwoorden van de vragen die buitenlanders aan hun consulaten stellen.
congreso-sustraccion-menores Tulp Abogados heeft samengewerkt met de Nederlandse Stichting Internationale Kinderontvoering (IKO) bij de organisatie van het eerste Europese Congres voor gespecialiseerde advocaten die de ouders bijstaan in geval van internationale kinderontvoering, onder de naam Lawyers in Europe on Parental Child Abduction (www.lepca.eu).